Existují v programu RFEM fasádní plochy pro přenos zatížení větrem na primární konstrukci?

Odpověď

V programu RFEM neexistují žádné speciální fasádní plochy pro rozdělení zatížení větrem. Takový prvek pro rozdělení zatížení bez vlivu na únosnost primární konstrukce lze ovšem vytvořit pomocí standardních nástrojů samotného RFEMu. Postupujte prosím následovně:


 1. Definujte izotropně lineárně elastický „fasádní materiál“ s průměrnou tuhostí sousedních prvků primární konstrukce bez měrné tíhy, tepelné roztažnosti a změny tuhosti.

  Obr. 02 - Materiál pro fasádní plochy

 2. V oblastech fasády popište plochy z fasádního materiálu pomocí typu tuhosti „Ortotropní“. Aby na rohy plochy nebylo přenášeno žádné protipůsobící zatížení na primární konstrukci, je třeba zadat hodnotu tloušťky a tuhosti v kroucení blízkou nule. Zde doporučujeme jako tloušťku uvažovat průměrnou tloušťku sousedních prvků primární konstrukce / 1000 a k ní vztaženou tuhost v kroucení k33 také vydělit faktorem 1000.

  Obr. 03 - Vlastnosti fasádních ploch

 3. Mezi fasádními plochami a prvky primární konstrukce zadejte liniové uvolnění, aby bylo možné přenášet pouze síly kolmé na prvky primární konstrukce. Všechny ostatní směry je třeba zadat bez síly.

  Obr. 04 - Možné zadání spojení mezi fasádními plochami a prvky primární konstrukce

 4. Aby plochy uvolněné pomocí liniového uvolnění neklouzaly v rovině stěny, je nutné zadat pro fasádní plochy plošné podepření do rovinných stupňů volnosti x a y.

  Obr. 05 - Podepření fasádních ploch

Pomocí této volby je možné rozdělit tlaková zatížení působící kolmo na fasádní plochy a také tlaky větru z výpočtu RWIND Simulation na primární konstrukci. Je třeba vzít na vědomí, že toto modelování fasádních ploch je třeba použít ve spojení s lineární metodou výpočtu.

Klíčová slova

Průběh zatížení Fasáda Trapézový plech Obálka

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD