Jak je možné importovat parametrickou řadu průřezů do databáze průřezů?

Odpověď

Databáze průřezů v programu RFEM nebo RSTAB nabízí možnost importovat seznam parametrizovaných průřezů do uživatelské databáze pomocí funkce „Převzít tabulku průřezů ze souboru“.


Obr. 01 - Převzít řadu průřezů ze souboru

Pro tento úkol musí být importovaný tvar průřezu kompatibilní s již parametrizovaným tvarem (nazývaný také řada průřezů) v databázi průřezů Dlubal. Tento tvar průřezu potom stanoví typ a pořadí parametrů pro import.

Pro import uživatelsky definované řady průřezů postupujte následujícím způsobem:

 1. V databázi průřezů Dlubal vyhledejte řadu průřezů, která je kompatibilní s importovanou řadou.

  Zde zadejte parametrické typy průřezů (tenkostěnné, masivní a pro dřevěné konstrukce) přímo ve vstupním dialogu pomocí vstupních polí seshora dolů a ve správném pořadí pro import.

  Obr. 02 - Parametry a pořadí běžně parametricky definovaných průřezů

  U válcovaných typů průřezů najdete požadované parametry ve správném pořadí pomocí funkce „Parametrické zadání“.

  Obr. 03 - Parametry a pořadí válcovaných parametricky definovaných průřezů

 2. Vytvořte tabulku ve formátu CSV pro importovanou řadu průřezů, která v každém řádku popisuje jednoznačný průřez pomocí parametru „Název“ + parametru formy na základě dříve určeného seznamu parametrů a pořadí.

  Parametry tvaru musí být zadány v mm.

  Obr. 04 - Vytvoření CSV souboru

  Z důvodu reprezentace dat by měly jednotlivé názvy průřezů v souboru CSV začínat stejnou částí textu jako samotné označení CSV souboru. Tím zajistíte, že nová řada průřezů v programu RFEM resp. RSTAB ponese název CSV souboru.

 3. Naimportujte CSV soubor s uvedením použité řady průřezů do uživatelské databáze průřezů.

  Obr. 05 - Import řady průřezů

 4. Ve svých modelech použijte průřezy nově importované řady průřezů.

  Obr. 06 - Použití nové uživatelsky definované řady průřezů

Klíčová slova

Databáze Seznam průřezů Parametry CSV Import Seznam profilů

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD