Po rozdělení sloupu pomocí vnitřních uzlů dostávám v přídavném modulu RF-/CONCRETE Columns jiné výsledky než předtím. Co může být příčinou?

Odpověď

Důvodem pro rozdílné výsledky je pravděpodobně nastavení vzpěrných délek pro posouzení stability. Podle přednastavení se tyto stanoví automaticky v přídavném modulu RF-/CONCRETE Columns. Tato metoda však nefunguje u samostatných prutů a neprovádí se žádné posouzení stability (zobrazí se příslušné upozornění).


Pokud byly účinné délky zadány ručně, vztahují se potom pouze na jednotlivý prut. Pro správné posouzení stability sloupu jako celého konstrukčního prvku je třeba ho definovat jako sadu prutů.


Klíčová slova

Vzpěrné délky Sada prutů Součinitel vzpěrné délky

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD