Nepokrytá výztuž na prutech | Posouzení železobetonových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Ačkoli byla u prutu splněna všechna posouzení, zobrazí se mi "Nepokrytá výztuž". Jak je to možné?

Odpověď

K tomu, že všechna posouzení pro určitý prut nebo sadu prutů byla splněna, ale stále se zobrazuje 'Nepokrytá výztuž', může dojít. Viz také obrázky 1 a 2.

Důvodem je, že průběh 'navržené výztuže' nahoře a dole je generován z uspořádání výztužných prutů v průřezu.

Výztužné pruty nad těžištěm jsou přiřazeny k 'horní vrstvě' a výztužné pruty pod těžištěm jsou přiřazeny k 'dolní vrstvě'. To znamená, že průběh 'navržené výztuže' nezohledňuje skutečný průběh nulové linie v průřezu a nekontroluje, který výztužný prut se skutečně nachází v tahové oblasti.

Při posouzeních se ovšem skutečný průběh nulové linie v průřezu kontroluje. To znamená, že výztužné pruty, které jsou geometricky přiřazeny k 'dolní výztuži' (průběhu navržené výztuže), mohou být výpočetně přiřazeny k tahové výztuži. To je vidět na obrázku 3. Červeně vyznačené výztužné pruty jsou geometricky přiřazeny dolní výztuži. Z průběhu napětí v průřezu je ovšem vidět, že i tyto jsou namáhány tahem a při posouzení se také tak zohledňují. Pro posouzení se tedy použijí všechny pruty (označené červeně a zeleně na obrázku 3). Proto jsou nyní všechna posouzení splněna, i když průběh 'Nepokryté výztuže' naznačuje opak.

Klíčová slova

Nepokrytá výztuž Posudek Dodrženo Splněno Přídavná výztuž Přidaná výztuž Výztužné pruty Železo

Napište komentář...

Napište komentář...

Posouzení zdiva v programu RFEM 6

Webinář 6. října 2023 10:00 - 11:00 CEST

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 na Grasshopper

Webinář 12. října 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 25. října 2023 9:00 - 11:30 CEST

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Webinář 21. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. září 2023 9:00 - 11:30 CEST

Posouzení masivních průřezů z RSECTION v programu RFEM 6

Webinář 14. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 14. září 2023 8:30 - 12:30 CEST