Nepokrytá výztuž na prutech | Posouzení železobetonových konstrukcí v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Ačkoli byla u prutu splněna všechna posouzení, zobrazí se mi "Nepokrytá výztuž". Jak je to možné?

Odpověď

K tomu, že všechna posouzení pro určitý prut nebo sadu prutů byla splněna, ale stále se zobrazuje 'Nepokrytá výztuž', může dojít. Viz také obrázky 1 a 2.

Důvodem je, že průběh 'navržené výztuže' nahoře a dole je generován z uspořádání výztužných prutů v průřezu.

Výztužné pruty nad těžištěm jsou přiřazeny k 'horní vrstvě' a výztužné pruty pod těžištěm jsou přiřazeny k 'dolní vrstvě'. To znamená, že průběh 'navržené výztuže' nezohledňuje skutečný průběh nulové linie v průřezu a nekontroluje, který výztužný prut se skutečně nachází v tahové oblasti.

Při posouzeních se ovšem skutečný průběh nulové linie v průřezu kontroluje. To znamená, že výztužné pruty, které jsou geometricky přiřazeny k 'dolní výztuži' (průběhu navržené výztuže), mohou být výpočetně přiřazeny k tahové výztuži. To je vidět na obrázku 3. Červeně vyznačené výztužné pruty jsou geometricky přiřazeny dolní výztuži. Z průběhu napětí v průřezu je ovšem vidět, že i tyto jsou namáhány tahem a při posouzení se také tak zohledňují. Pro posouzení se tedy použijí všechny pruty (označené červeně a zeleně na obrázku 3). Proto jsou nyní všechna posouzení splněna, i když průběh 'Nepokryté výztuže' naznačuje opak.

Klíčová slova

Nepokrytá výztuž Posudek Dodrženo Splněno Přídavná výztuž Přidaná výztuž Výztužné pruty Železo

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 333x
  • Aktualizováno 2. července 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 12. prosince 2022 16:00 - 17:00 CET

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 21. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 19. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 26. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 2. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 16. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 30. března 2023 9:00 - 13:00 CEST

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Webinář 1. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 25. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Základní školení

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 11:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 21. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET