Nestabilita při použití Modelu budovy obsahujícího 'tuhé diafragmy'

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Mám 3D model a snažím se ho pomocí Modelu budovy rozložit na 'stěny' a 'plochy' a vypočítat je izolovaně. Můj systém je pak ale nestabilní. Čím to může být?

Odpověď

Addon Model budovy a funkce pro modelování podlaží pomocí 'diafragem' nejsou určeny pro všechny typy budov.

Tato funkce byla primárně vyvinuta pro 3D budovy s 5-10 podlažími (nebo více) s pravidelným a stejným půdorysem. To znamená, že funkci 'Tuhá diafragma' bychom měli přiřadit pouze deskám, na kterých jsou stěny a sloupy v podlaží nad a pod ní umístěny stejně. Pokud tomu tak není, může dojít k nestabilitě.

Pokud byl model podle této konvence zadán správně, zobrazí se vám po výpočtu 'statické analýzy' v navigátoru Výsledky tři možnosti pro zobrazení výsledků:

  • Základní
  • Pouze podlaží
  • Kombinace

Při volbě 'Základní' se výsledky zobrazí na celých svislých prvcích (např. stěnách, smykových stěnách, sloupech atd.). Viz obrázek 2. Pokud vybereme 'Pouze podlaží', zobrazí se výsledky pro jednotlivé samostatné výpočty desek jako 2D modelů. Možnost 'Kombinace' je zobrazí oba výše uvedené typy výsledků.

U menších 3D modelů a budov s různými půdorysy podlaží je výhodnější pracovat s obvyklým 3D modelem. Pokud pracujete na modelech, které mají částečně pravidelné půdorysy, můžete alternativně přiřadit jednotlivým deskám možnost "Tuhá diafragma". Půdorysná geometrie podlaží nad a pod touto deskou by pak ale měla být stejná.

Technologie implementovaná v addonu pro tuto funkci však neumožňuje obecnou extrakci 2D desek z libovolného 3D modelu.

Klíčová slova

Model budovy Nestabilní Nestabilita Tuhá diafragma Deska 2D Deska Smyková stěna

Napište komentář...

Napište komentář...

Jak integrovat AI do programu RFEM pomocí API

Webinář 5. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Webinář 7. prosince 2023 14:00 - 15:00 EDT

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Webinář 13. prosince 2023 13:00 - 14:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. prosince 2023 9:00 - 11:30 CET

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 25. ledna 2024 14:00 - 15:00 CET

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

Webinář 30. listopadu 2023 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 29. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET