355x
005500
23.4.2024

Posouzení stability s kroucením

Při posouzení oceli v programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 se mi zobrazí upozornění, že kroucení je při posouzení stability zanedbáno. Proč tomu tak je a jak se mohu vyhnout tomuto upozornění?


Odpověď:

Podle norem kroucení není při posouzení stability metodou náhradního prutu nebo obecnou metodu zohledňováno. Varování uživatele na tuto skutečnost upozorní.

Nejdříve je třeba zjistit velikost krouticího napětí, respektive momentů. Velmi malé torzní momenty v posuzovaných prutech často brání určitým typům posouzení. Pro jejich zanedbání a nezobrazování upozornění je možné v konfiguraci únosnosti změnit mezní hodnoty. Pro tuto mezní hodnotu neexistuje žádný normativní základ, a proto ani žádné obecně platné doporučení. Více informací naleznete zde:
Zanedbání kroucení

U otevřených průřezů lze obecně vycházet z toho, že působící krouticí momenty se nepřenášejí primárním kroucením, ale sekundárním (vázaným) kroucením. V programech RFEM 6 a RSTAB 9 se vnitřní síly nejdříve stanoví pouze se šesti stupni volnosti bez zohlednění deplanace. U malých torzních momentů je proto zanedbání napětí v kroucení při posouzení nasnadě. U velkých krouticích momentů je ovšem třeba počítat se sedmi stupni volnosti, aby se zohlednil také vliv deplanačního bimomentu a sekundárních smykových napětí. To je například možné v addonu Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro RFEM 6 .


Autor

Ing. Rehm se podílí na vývoji programů pro dřevěné konstrukce a zajišťuje technickou podporu zákazníkům.

Odkazy