Automatické předběžné hledání tvaru (form-finding) membránových ploch

Funkce programu

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Pokud v místní nabídce aktivujeme volbu „Zobrazit tvar“, proběhne v případě konstrukčních změn membránových ploch před vlastním statickým výpočtem automaticky proces form-finding. Vychází se přitom z uložených vlastností. Tento interaktivní grafický režim je založen na metodě hustoty síly.

Klíčová slova

Form-finding Membrána

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD