Přídavný modul RF-CUTTING-PATTERN pro RFEM

Produktové video pro přídavné moduly RF-FORM-FINDING a RF-CUTTING-PATTERN (anglicky)

Nesrovnatelně lepší než konkurence

„RFEM je nejlepší program, jaký jsem kdy používal. Mám zkušenosti s programy RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis a dalšími. V oblasti textilních a membránových konstrukcí jsem vyzkoušel NDN, Forten, Easy atd. Jakmile si člověk zvykne na uživatelské rozhraní programu RFEM, nelze porovnávat s jinými programy pro navrhování a výpočty konstrukcí. Obzvlášť pro běžné typy konstrukcí je váš software nesrovnatelně jednodušší.”

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Přídavný modul RF‑CUTTING‑PATTERN vytváří a organizuje střihové vzory pro membránové konstrukce. Okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii se stanoví na základě hraničních linií a nezávislých rovinných nebo geodetických řezných linií. Proces narovnání se provádí podle teorie minimální energie.

U každého střihového vzoru lze zohlednit kompenzace ve směru osnovy a útku. Dále máme možnost stanovit hodnotu kompenzace pro každou hraniční linii a také přesahy pro proces zhotovení.

 1. Základní vlastnosti

  • Rovinné nebo geodetické řezné linie
  • Zadání střihových vzorů pomocí hraničních linií, které nemusí být nutně spojeny
  • Sofistikované narovnání založené na teorii minimální energie
  • Přídavky na svary a okraje
  • Stejnoměrná nebo lineární kompenzace daná směrem osnovy nebo útku
  • Možnost různých kompenzací na hraniční linie
  • Adaptivní organizace dat (každá následná úprava vstupních dat je až do posledního „svaru“ zohledněna)
  • Grafické zobrazení střihových vzorů
 2. Rozdělení membránové plochy pomocí typu linie "Řez pomocí dvou linií"

  Vstupní data

  RF-CUTTING-PATTERN aktivujeme v programu RFEM označením příslušné volby v dialogu Základní údaje modelu v záložce Možnosti. Po aktivaci přídavného modulu se v navigátoru Data ve větvi Údaje o modelu zobrazí nový objekt „Střihové vzory". Pokud je rozdělení plochy membrány pro střih v základní pozici příliš hrubé, lze plochu rozdělit řeznými liniemi (linie typu „Řez pomocí dvou liniií" nebo „Řez pomocí roviny") na příslušné dílčí pruhy.

  Následně lze pomocí objektu „Střihové vzory" definovat vstupní údaje samostatně pro každý střihový vzor. Nastavit lze hraniční linie, kompenzace a přídavky.

  Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:

  • Výběr hraničních linií pro vytvoření střihového vzoru
  • Libovolné stanovení směru osnovy a útku zadáním úhlu
  • Stanovení hodnot kompenzací
  • Možnost zadat rozdílné kompenzace pro hraniční linie
  • Zadání různých přídavků (svar, okrajová linie)
  • Předběžné zobrazení střihového vzoru v grafickém okně na straně bez spuštění hlavního iteračního nelineárního výpočtu
 3. Výpočet

  Při iteračním nelineárním výpočtu se převezme skutečná geometrie sítě rovinného, prohnutého, jednoduše nebo dvojitě zakřiveného plošného prvku z vybraného střihového vzoru a tento plošný prvek se narovná pomocí teorie minimální energie za předpokladu izotropního materiálového chování.

  Zjednodušeně vyjádřeno se tato metoda pokouší stlačit geometrii sítě do roviny za předpokladu kontaktu bez tření a snaží se najít takový stav, ve kterém jsou napětí od narovnání plošného prvku v rovině v rovnováze. Dosáhneme tak minimální energie a optimální přesnosti střihového vzoru. Přitom se zohlední kompenzace pro směr osnovy a útku i kompenzace pro hraniční linie. Následně se na výslednou rovinnou geometrii plochy použijí zadané přídavky na okrajových liniích.

  Funkce:
  • Metoda minimální energie pro velmi přesné střihové vzory
  • Použitelnost pro téměř všechna uspořádání sítě
  • Rozpoznání definic sousedních střihových vzorů pro zachování stejných délek
  • Použití sítě hlavního výpočtu
 4. Zobrazení střiohového vzoru na modelu v RFEM

  Výsledky

  Po výpočtu se v dialogovém okně střihového vzoru zobrazí záložka „Souřadnice bodu", v které vidíme výsledky ve formě tabulky se souřadnicemi a dále plochu v grafickém okně. Tabulka souřadnic uvádí nové narovnané souřadnice vzhledem k těžišti střihového vzoru pro každý uzel sítě. Střihový vzor se zároveň zobrazí v grafickém okně s počátkem souřadného systému v těžišti. Když vybereme některý řádek v tabulce, příslušný uzel se v grafickém okně vyznačí šipkou. Pod tabulkou uzlů se dále uvádí údaj o ploše střihového vzoru.

  Funkce:
  • Výsledky v tabulce s informacemi o střihovém vzoru
  • Inteligentní tabulka propojená s grafikou
  • Výsledky narovnané geometrie v DXF souboru
  • Výsledky v globálním tiskovém protokolu

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

  2 240,00 USD

 • Další licence

  1 008,00 USD

TensiNet

Dlubal Software je členem asociace TensiNet, která sdružuje všechny zájemce o membránové konstrukce.