Přídavný modul RF-FORM-FINDING pro RFEM

Produktové video pro přídavné moduly RF-FORM-FINDING a RF-CUTTING-PATTERN (anglicky)

Webinář: Výpočet membránových a lanových konstrukcí v programu RFEM

Nesrovnatelně lepší než konkurence

„RFEM je nejlepší program, jaký jsem kdy používal. Mám zkušenosti s programy RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis a dalšími. V oblasti textilních a membránových konstrukcí jsem vyzkoušel NDN, Forten atd. Jakmile si člověk zvykne na uživatelské rozhraní programu RFEM, nelze porovnávat s jinými programy pro navrhování a výpočty konstrukcí. Obzvlášť pro běžné typy konstrukcí je váš software nesrovnatelně jednodušší.”

TensiNet

Dlubal Software je členem asociace TensiNet, která sdružuje všechny zájemce o membránové konstrukce.

Hledání počátečního tvaru membránových, lanových, plošných a prutových konstrukcí

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hledá počáteční tvary prutových a plošných konstrukcí namáhaných tahem nebo tlakem. Tvar se přitom určí na základě rovnováhy mezi napětím plochy (stanovené předpětí a dodatečné zatížení, například vlastní tíhou, tlakem atd.) a danými okrajovými podmínkami.

Nový předepjatý tvar slouží jako výchozí stav pro následný statický výpočet. Pomocí přídavného modulu RF‑CUTTING‑PATTERN je možné určit střihové vzory membránových konstrukcí.

 1. Základní vlastnosti

  • Hledání tvaru (form-finding):
   • membránových a lanových konstrukcí namáhaných tahem
   • plošných a prutových konstrukcí namáhaných tlakem
   • konstrukcí namáhaných tahem a tlakem
  • Zohlednění vrstvy plynu mezi plochami
  • Interakce s nosnou konstrukcí
  • Plochy jako 2D prvky a pruty jako 1D prvky
  • Zadání různých podmínek předpětí pro plochy (membrány a skořepiny)
  • Zadání sil nebo geometrických požadavků pro pruty (lana a nosníky)
  • Zohlednění jednotlivých zatížení (vlastní tíha, přetlak atd.) v procesu form‑finding
  • Zadání dočasných podpor pro průběh hledání tvaru
  • Zadání izotropního nebo ortotropního materiálu pro statický výpočet
  • Možnost zadání volných polygonových zatížení
  • Převedení nalezeného tvaru do plošných prvků NURBS
  • Možnost kombinovaného hledání tvaru a integrace předběžného procesu form‑finding
  • Grafické vyhodnocení nových tvarů pomocí barevných souřadnic a sklonu osnovy
  • Kompletní dokumentace výpočtu s uživatelsky definovanými adaptivními obrázky vyhodnocení
  • Možnost exportovat síť konečných prvků jako .dxf soubor nebo do aplikace MS Excel
 2. Parametry předpětí pro membrány

  Vstupní data

  Funkce hledání tvaru (form‑finding) se aktivuje v záložce „Možnosti” dialogu „Základní údaje” v programu RFEM. Předpětí (nebo geometrické požadavky u prutů) lze zadat v parametrech ploch a prutů. Proces hledání tvaru se spustí po zahájení výpočtu zatěžovacího stavu RF‑FORM‑FINDING.

  Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:

  • Vytvoření modelu v programu RFEM (zadání ploch, prutů, lan, podpor, materiálu a dalších dat)
  • Nastavení požadovaného předpětí u membrán a sil nebo délky/průvěsu u prutů
  • Možnost zohlednit další zatížení pro form‑finding ve speciálních zatěžovacích stavech (vlastní tíha, přetlak, tíha ocelových uzlů)
  • Zadání zatížení a kombinací zatížení pro následný statický výpočet
 3. Parametry výpočtu

  Výpočet

  Při zahájení výpočtu se spustí proces hledání tvaru na celé konstrukci. Výpočet zohledňuje interakce mezi prvky s nalezeným tvarem a nosnou konstrukcí.

  Proces form-finding probíhá iterativně jako speciální nelineární analýza inspirovaná metodou URS (Updated Reference Strategy) profesorů K. U. Bletzingera a E. Ramma. Stanoví se tak rovnovážné tvary při zohlednění zadaného předpětí.

  Tato metoda navíc umožňuje při procesu hledání tvaru uvažovat jednotlivá zatížení, například vlastní tíhu nebo vnitřní tlak pneumatických membrán. Předpětí u ploch lze definovat dvěma různými způsoby:

  • Standardní metoda - preskripce požadovaného předpětí plochy
  • Průmětová metoda - preskripce požadovaného předpětí na průmětu plochy, stabilizace obzvláště kuželových tvarů
 4. Deformovaná síť konečných prvků

  Výsledky

  Výsledkem procesu form-finding je nový tvar a příslušné vnitřní síly. Obvyklé výsledky, jako jsou například deformace, síly nebo napětí, lze zobrazit v případu RF‑FORM‑FINDING.

  Daný předepjatý tvar slouží jako počáteční stav pro všechny ostatní zatěžovací stavy a kombinace zatížení při statickém výpočtu.

  Ke snazšímu zadání zatěžovacích stavů lze použít transformaci NURBS (dialog „Parametry výpočtu”, záložka „Form‑Finding”). Danou funkcí posuneme původní plochy a lana do pozice po procesu form‑finding.

  Použijeme-li rastrové body ploch nebo definiční body NURBS ploch, mohou na vybrané části konstrukce působit volná zatížení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Membrány
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD