Přídavný modul RF-FORM-FINDING pro RFEM

Produktové video pro přídavné moduly RF-FORM-FINDING a RF-CUTTING-PATTERN (anglicky)

Nesrovnatelně lepší než konkurence

„RFEM je nejlepší program, jaký jsem kdy používal. Mám zkušenosti s programy RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis a dalšími. V oblasti textilních a membránových konstrukcí jsem vyzkoušel NDN, Forten atd. Jakmile si člověk zvykne na uživatelské rozhraní programu RFEM, nelze porovnávat s jinými programy pro navrhování a výpočty konstrukcí. Obzvlášť pro běžné typy konstrukcí je váš software nesrovnatelně jednodušší.”

TensiNet

Dlubal Software je členem asociace TensiNet, která sdružuje všechny zájemce o membránové konstrukce.

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hledá počáteční tvary membránových a lanových konstrukcí. Tvar je přitom dán fyzikálními,resp. geometrickými okrajovými podmínkami a rovnovážným předpětím, případně rovnovážnou soustavou předpětí a zatížení (vlastní tíha, tlak a další).

Z nového předepjatého tvaru se následně vychází při geometricky nelineárním statickém výpočtu. Přídavný modul RF-CUTTING-PATTERN vytváří a organizuje střihové vzory pro membránové konstrukce.

 1. Základní vlastnosti

  • Hledání tvaru (form-finding) membránových a lanových konstrukcí
  • Interakce s nosnou konstrukcí
  • Membrána jako 2D a lano jako 1D prvek
  • Zadání různých podmínek předpětí pro membrány
  • Zadání sil nebo geometrických požadavků u lan
  • Zohlednění zatížení (vlastní tíha, přetlak) při procesu form-finding
  • Zadání dočasných podpor pro průběh hledání tvaru
  • Zadání izotropního nebo ortotropního materiálu pro statický výpočet
  • Možnost zadání volných polygonových zatížení
  • Transformace NURBS pro převedení modelu do nalezeného tvaru
  • Možnost kombinovaného hledání tvaru a integrace předběžného procesu form-finding
  • Grafické vyhodnocení nových tvarů pomocí barevných souřadnic a sklonu osnovy
  • Kompletní dokumentace výpočtu s uživatelsky definovanými adaptivními obrázky vyhodnocení
  • Možnost exportovat síť konečných prvků jako .dxf soubor nebo do aplikace MS Excel
 2. Parametry předpětí pro membrány

  Vstupní data

  Funkce hledání tvaru (form-finding) se aktivuje v záložce Možnosti dialogu Základní údaje v programu RFEM. Předpětí (nebo geometrické požadavky u lan) lze zadat v parametrech ploch a prutů. Proces hledání tvaru se spustí po zahájení výpočtu zatěžovacího stavu RF‑FORM‑FINDING.

  Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:

  • Vytvoření modelu v programu RFEM (zadání ploch, prutů, podpor, materiálu a dalších dat)
  • Stanovení požadovaného předpětí u membrán a sil nebo délky/průvěsu u lan
  • Případné zohlednění jiných zatížení při procesu form-finding (vlastní tíha, přetlak)
  • Zadání zatížení a kombinací zatížení pro následný statický výpočet
 3. Parametry výpočtu

  Výpočet

  Po zahájení výpočtu program spustí proces hledání tvaru na celé konstrukci. Při procesu se zohledňuje interakce membrány, lan i nosné konstrukce.

  Při procesu form-finding se uplatňuje metoda URS (Updated Reference Strategy) profesorů K. U. Bletzingera a E. Ramma. Stanoví se tak rovnovážné tvary při zohlednění zadaného předpětí.

  Daná metoda umožňuje uvažovat při procesu hledání tvaru také vlastní tíhu nebo přetlak u pneumatických membrán. Předpětí u membrán můžeme zadat dvěma způsoby:

  • Metoda prostorového tahu - předepsání požadovaného předpětí v membráně
  • Průmětová metoda - stabilizace vhodná především pro kuželové tvary
 4. Deformovaná síť konečných prvků

  Výsledky

  Výsledkem procesu form-finding je nový tvar a příslušné vnitřní síly. Obvyklé výsledky, jako jsou například deformace, síly nebo napětí, lze zobrazit v případu RF‑FORM‑FINDING.

  Daný předepjatý tvar poslouží jako počáteční stav pro všechny ostatní zatěžovací stavy a kombinace zatížení při nelineárním statickém výpočtu.

  Ke snazšímu zadání zatěžovacích stavů lze použít transformaci NURBS (dialog Parametry výpočtu/záložka Form‑finding). Danou funkcí posuneme původní plochy a lana do pozice po procesu form-finding.

  Pokud použijeme rastrové body ploch nebo definiční body NURBS ploch, mohou na vybrané části konstrukce působit volná zatížení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla