Přídavný modul RF-FORM-FINDING pro RFEM

Popis produktu

 • Přídavný modul kategorie "Ostatní"

Hledání počátečního tvaru membránových, lanových, plošných a prutových konstrukcí

Nejlepší, co jsem kdy používal

„RFEM je to nejlepší, co jsem dosud používal. Mám mimo jiné zkušenosti s programy RISA, STAAD, ETABS nebo Visual Analysis. V oblasti tahových/látkových konstrukcí jsem zkoušel NDN, Forten a další. Jakmile si zvyknete na rozhraní RFEMu, jiné programy se s ním nemohou měřit. I u normálních konstrukcí je to mnohem snazší.“

Disertační práce o posouzení membránových konstrukcí metodou KP

Diplomová práce Rostislav Lang

Rostislav Lang se ve své disertační práci zabývá návrhem a analýzou membránových konstrukcí pomocí softwaru pro výpočty metodou konečných prvků.

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hledá počáteční tvary prutových a plošných konstrukcí namáhaných tahem nebo tlakem. Tvar se přitom určí na základě rovnováhy mezi napětím plochy (stanovené předpětí a dodatečné zatížení, například vlastní tíhou, tlakem atd.) a danými okrajovými podmínkami.

Nový předepjatý tvar slouží jako výchozí stav pro následný statický výpočet. Pomocí přídavného modulu RF‑CUTTING‑PATTERN je možné určit střihové vzory membránových konstrukcí.

 1. Základní vlastnosti

  • Hledání tvaru (form-finding):
   • membránových a lanových konstrukcí namáhaných tahem
   • plošných a prutových konstrukcí namáhaných tlakem
   • konstrukcí namáhaných tahem a tlakem
  • Zohlednění vrstvy plynu mezi plochami
  • Interakce s nosnou konstrukcí (posouzení spodní konstrukce podle různých norem)
  • Plochy jako 2D prvky a pruty jako 1D prvky
  • Zadání různých podmínek předpětí pro plochy (membrány a skořepiny)
  • Zadání sil nebo geometrických požadavků pro pruty (lana a nosníky)
  • Zohlednění veškerých zatížení (vlastní tíhy, vnitřního tlaku a podobně) při procesu hledání tvaru
  • Zadání dočasných podpor pro průběh hledání tvaru
  • Automatický předběžný form-finding membránových ploch (další informace...)
  • Zadání izotropního nebo ortotropního materiálu pro statický výpočet
  • Možnost zadání volných polygonových zatížení
  • Transformace nalezeného tvaru na plošné prvky NURBS
  • Možnost kombinovaného hledání tvaru a integrace předběžného procesu form‑finding
  • Grafické vyhodnocení nového tvaru pomocí barevných souřadnic a sklonu osnovy
  • Kompletní dokumentace výpočtu s uživatelsky definovanými adaptivními obrázky vyhodnocení
  • Možnost exportovat síť konečných prvků jako .dxf soubor nebo do aplikace MS Excel
 2. Vstupní data

  Funkce hledání tvaru (form‑finding) se aktivuje v záložce Možnosti dialogu Základní údaje. Předpětí (nebo geometrické požadavky u prutů) lze zadat v parametrech ploch a prutů. Proces form-finding (hledání tvaru) se spustí po zahájení výpočtu zatěžovacího stavu RF-FORM-FINDING.

  Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:
  • Vytvoření modelu v programu RFEM (zadání ploch, prutů, lan, podpor, materiálu a dalších dat)
  • Nastavení požadovaného předpětí u membrány a sil nebo délky/průvěsu u prutů (například lano)
  • Možnost zohlednění dalších zatížení pro form-finding ve speciálních zatěžovacích stavech (vlastní tíha, přetlak, tíha ocelových uzlů)
  • Zadání zatížení a kombinací zatížení pro následný statický výpočet
 3. Nelineární výpočet

  Po spuštění výpočtu se spustí proces form-finding (hledání tvaru) na celé konstrukci. Při výpočtu se zohledňuje interakce mezi prvky s nalezeným tvarem (membrány, lana a podobně) a mezi nosnou konstrukcí.

  Proces form-finding probíhá iterativně jako speciální nelineární analýza inspirovaná metodou URS (Updated Reference Strategy) profesorů Bletzingera a Ramma. Tímto způsobem se stanoví rovnovážné tvary se zohledněním zadaného předpětí.

  Dále tato metoda umožňuje při procesu hledání tvaru zohlednit jednotlivá zatížení, jako je vlastní tíha nebo vnitřní tlak pneumatických membrán. Předpětí u ploch (například u membrán) lze definovat dvěma různými způsoby:

  • Standardní metoda - stanovení požadovaného předpětí plochy
  • Průmětová metoda - stanovení požadovaného předpětí na průmětu plochy, stabilizace obzvláště kuželových tvarů
 4. Výsledky

  Výsledkem procesu form-finding je nový tvar a příslušné vnitřní síly. Obvyklé výsledky, jako jsou například deformace, síly nebo napětí, lze zobrazit v případu RF‑FORM‑FINDING.

  Daný předepjatý tvar slouží jako počáteční stav pro všechny ostatní zatěžovací stavy a kombinace zatížení při statickém výpočtu.

  Ke snazšímu zadání zatěžovacích stavů lze použít transformaci NURBS (dialog „Parametry výpočtu”, záložka „Form‑Finding”). Danou funkcí posuneme původní plochy a lana do pozice po procesu form‑finding.

  Použijeme-li rastrové body ploch nebo definiční body NURBS ploch, mohou na vybrané části konstrukce působit volná zatížení.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Tensinet logo

Dlubal Software je členem asociace TensiNet .

Cena

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-IMP

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD