Přídavný modul RF-FORM-FINDING pro RFEM

Produktové video pro přídavné moduly RF-FORM-FINDING a RF-CUTTING-PATTERN (anglicky)

Webinář: Výpočet membránových a lanových konstrukcí v programu RFEM

Nesrovnatelně lepší než konkurence

„"RFEM je to nejlepší, co jsem dosud použil." Mám zkušenosti s programy RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis a dalšími. Ve světě tahové a textilní konstrukce jsem vyzkoušel NDN, Forten atd. Jakmile si na rozhraní RFEMu zvykneme, nemá mezi ostatními srovnání. I u typických konstrukcí je to mnohem snazší. „“

Disertační práce o posouzení membránových konstrukcí metodou KP

Rostislav Lang se ve své disertační práci zabývá návrhem a analýzou membránových konstrukcí pomocí softwaru pro výpočty metodou konečných prvků.

Hledání počátečního tvaru membránových, lanových, plošných a prutových konstrukcí

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hledá počáteční tvary prutových a plošných konstrukcí namáhaných tahem nebo tlakem. Tvar se přitom určí na základě rovnováhy mezi napětím plochy (stanovené předpětí a dodatečné zatížení, například vlastní tíhou, tlakem atd.) a danými okrajovými podmínkami.

Nový předepjatý tvar slouží jako výchozí stav pro následný statický výpočet. Pomocí přídavného modulu RF‑CUTTING‑PATTERN je možné určit střihové vzory membránových konstrukcí.

 1. Základní vlastnosti

  • Hledání tvaru (form-finding):
   • membránových a lanových konstrukcí namáhaných tahem
   • plošných a prutových konstrukcí namáhaných tlakem
   • konstrukcí namáhaných tahem a tlakem
  • Zohlednění vrstvy plynu mezi plochami
  • Interakce s nosnou konstrukcí
  • Plochy jako 2D prvky a pruty jako 1D prvky
  • Zadání různých podmínek předpětí pro plochy (membrány a skořepiny)
  • Zadání sil nebo geometrických požadavků pro pruty (lana a nosníky)
  • Zohlednění jednotlivých zatížení (vlastní tíha, přetlak atd.) v procesu form‑finding
  • Zadání dočasných podpor pro průběh hledání tvaru
  • Zadání izotropního nebo ortotropního materiálu pro statický výpočet
  • Možnost zadání volných polygonových zatížení
  • Převedení nalezeného tvaru do plošných prvků NURBS
  • Možnost kombinovaného hledání tvaru a integrace předběžného procesu form‑finding
  • Grafické vyhodnocení nových tvarů pomocí barevných souřadnic a sklonu osnovy
  • Kompletní dokumentace výpočtu s uživatelsky definovanými adaptivními obrázky vyhodnocení
  • Možnost exportovat síť konečných prvků jako .dxf soubor nebo do aplikace MS Excel
 2. Parametry předpětí pro membrány

  Vstupní data

  Funkci form-finding lze aktivovat v dialogu Základní údaje, záložka Možnosti. Přednastavení (nebo geometrické požadavky na pruty) lze zadat v parametrech pro plochy a pruty. Proces form-finding je proveden výpočtem případu RF-FORM-FINDING.

  Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:
  • Vytvoření modelu v programu RFEM (plochy, nosníky, lana, podpory, zadání materiálu atd.)
  • Nastavení požadovaného předpětí pro membrány a síly, nebo délky/průvěsu pro pruty (např. Lano)
  • Volitelné zohlednění jiných zatížení pro proces form-findingu ve zvláštních zatěžovacích stavech form-finding (vlastní tíha, tlak, hmotnost ocelových uzlů atd.)
  • Nastavení zatížení a kombinací zatížení pro další statické výpočty
 3. Parametry výpočtu

  Výpočet

  Po spuštění výpočtu program provede form-finding na celé konstrukci. Při výpočtu se zohledňuje interakce mezi prvky ve formě a nosnou konstrukcí.

  Form-finding proces je proveden iteračně jako speciální nelineární analýza, inspirovaná URS (Aktualizovaná referenční strategie) od Prof. Bletzinger/Prof. Ramm. Tímto způsobem se získává rovnovážné tvary s ohledem na předem definované předpětí.

  Dále tato metoda umožňuje zohlednit jednotlivá zatížení, jako je vlastní tíha nebo vnitřní tlak, u pneumatických konstrukcí. Předpětí pro plochy (např. Membrány) lze definovat dvěma různými způsoby:

  • Standardní metoda - stanovení požadovaného předpětí v ploše
  • Projekční metoda - předepisování požadovaného předpětí při průmětu plochy, stabilizace zvláště u kuželových tvarů
 4. Deformovaná síť konečných prvků

  Výsledky

  Výsledkem procesu form-finding je nový tvar a příslušné vnitřní síly. Obvyklé výsledky, jako jsou například deformace, síly nebo napětí, lze zobrazit v případu RF‑FORM‑FINDING.

  Daný předepjatý tvar slouží jako počáteční stav pro všechny ostatní zatěžovací stavy a kombinace zatížení při statickém výpočtu.

  Ke snazšímu zadání zatěžovacích stavů lze použít transformaci NURBS (dialog „Parametry výpočtu”, záložka „Form‑Finding”). Danou funkcí posuneme původní plochy a lana do pozice po procesu form‑finding.

  Použijeme-li rastrové body ploch nebo definiční body NURBS ploch, mohou na vybrané části konstrukce působit volná zatížení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

TensiNet

Dlubal Software je členem asociace TensiNet, která sdružuje všechny zájemce o membránové konstrukce.

Cena (bez DPH)

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Membrány
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD