Přídavný modul RF-FORM-FINDING pro RFEM

Produktové video pro přídavné moduly RF-FORM-FINDING a RF-CUTTING-PATTERN (anglicky)

Nesrovnatelně lepší než konkurence

„RFEM je nejlepší program, jaký jsem kdy používal. Mám zkušenosti s programy RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis a dalšími. V oblasti textilních a membránových konstrukcí jsem vyzkoušel NDN, Forten, Easy atd. Jakmile si člověk zvykne na uživatelské rozhraní programu RFEM, nelze porovnávat s jinými programy pro navrhování a výpočty konstrukcí. Obzvlášť pro běžné typy konstrukcí je váš software nesrovnatelně jednodušší.”

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hledá počáteční tvary membránových a lanových konstrukcí. Tvar je přitom dán fyzikálními,resp. geometrickými okrajovými podmínkami a rovnovážným předpětím, případně rovnovážnou soustavou předpětí a zatížení (vlastní tíha, tlak a další).

Z nového předepjatého tvaru se následně vychází při geometricky nelineárním statickém výpočtu. Přídavný modul RF-CUTTING-PATTERN vytváří a organizuje střihové vzory pro membránové konstrukce.

 1. Základní vlastnosti

  • Hledání tvaru (form-finding) membránových a lanových konstrukcí
  • Interakce s nosnou konstrukcí
  • Membrána jako 2D a lano jako 1D prvek
  • Zadání různých podmínek předpětí pro membrány
  • Zadání sil nebo geometrických požadavků u lan
  • Zohlednění zatížení (vlastní tíha, přetlak) při procesu form-finding
  • Zadání dočasných podpor pro průběh hledání tvaru
  • Zadání izotropního nebo ortotropního materiálu pro statický výpočet
  • Možnost zadání volných polygonových zatížení
  • Transformace NURBS pro převedení modelu do nalezeného tvaru
  • Možnost kombinovaného hledání tvaru a integrace předběžného procesu form-finding
  • Grafické vyhodnocení nových tvarů pomocí barevných souřadnic a sklonu osnovy
  • Kompletní dokumentace výpočtu s uživatelsky definovanými adaptivními obrázky vyhodnocení
  • Možnost exportovat síť konečných prvků jako .dxf soubor nebo do aplikace MS Excel
 2. Parametry předpětí pro membrány

  Vstupní data

  Funkce hledání tvaru (form-finding) se aktivuje v záložce Možnosti dialogu Základní údaje v programu RFEM. Předpětí (nebo geometrické požadavky u lan) lze zadat v parametrech ploch a prutů. Proces hledání tvaru se spustí po zahájení výpočtu zatěžovacího stavu RF‑FORM‑FINDING.

  Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:

  • Vytvoření modelu v programu RFEM (zadání ploch, prutů, podpor, materiálu a dalších dat)
  • Stanovení požadovaného předpětí u membrán a sil nebo délky/průvěsu u lan
  • Případné zohlednění jiných zatížení při procesu form-finding (vlastní tíha, přetlak)
  • Zadání zatížení a kombinací zatížení pro následný statický výpočet
 3. Parametry výpočtu

  Výpočet

  Po zahájení výpočtu program spustí proces hledání tvaru na celé konstrukci. Při procesu se zohledňuje interakce membrány, lan i nosné konstrukce.

  Při procesu form-finding se uplatňuje metoda URS (Updated Reference Strategy) profesora K. U. Bletzingera. Stanoví se tak rovnovážné tvary při zohlednění zadaného předpětí.

  Daná metoda umožňuje uvažovat při procesu hledání tvaru také vlastní tíhu nebo přetlak u pneumatických membrán. Předpětí u membrán můžeme zadat dvěma způsoby:

  • Metoda prostorového tahu - předepsání požadovaného předpětí v membráně
  • Průmětová metoda - stabilizace vhodná především pro kuželové tvary
 4. Deformovaná síť konečných prvků po procesu form-finding

  Výsledky

  Výsledkem procesu form-finding je nový tvar a příslušné vnitřní síly. Obvyklé výsledky, jako jsou například deformace, síly nebo napětí, lze zobrazit v případu RF‑FORM‑FINDING.

  Daný předepjatý tvar poslouží jako počáteční stav pro všechny ostatní zatěžovací stavy a kombinace zatížení při nelineárním statickém výpočtu.

  Ke snazšímu zadání zatěžovacích stavů lze použít transformaci NURBS (dialog Parametry výpočtu/záložka Form‑finding). Danou funkcí posuneme původní plochy a lana do pozice po procesu form-finding.

  Pokud použijeme rastrové body ploch nebo definiční body NURBS ploch, mohou na vybrané části konstrukce působit volná zatížení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-FORM-FINDING 5.xx

  1 750,00 USD

 • Další licence

  787,50 USD