Přídavný modul RF-FORM-FINDING pro RFEM

Hledání počátečního tvaru membránových, lanových, plošných a prutových konstrukcí

Nesrovnatelně lepší než konkurence

„RFEM je to nejlepší, co jsem dosud použil. Mám mimo jiné zkušenosti s programy RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis. V oblasti výstavby lanových sítí/testů jsem testoval/a NDN, Forten atd. Jakmile se seznámíme s rozhraním RFEM, nechcete pracovat s jinými programy. I u typických konstrukcí je to mnohem snazší.“

Disertační práce o posouzení membránových konstrukcí metodou KP

Rostislav Lang se ve své disertační práci zabývá návrhem a analýzou membránových konstrukcí pomocí softwaru pro výpočty metodou konečných prvků.

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hledá počáteční tvary prutových a plošných konstrukcí namáhaných tahem nebo tlakem. Tvar se přitom určí na základě rovnováhy mezi napětím plochy (stanovené předpětí a dodatečné zatížení, například vlastní tíhou, tlakem atd.) a danými okrajovými podmínkami.

Nový předepjatý tvar slouží jako výchozí stav pro následný statický výpočet. Pomocí přídavného modulu RF‑CUTTING‑PATTERN je možné určit střihové vzory membránových konstrukcí.

 1. Základní vlastnosti

  • Hledání tvaru (form-finding):
   • membránových a lanových konstrukcí namáhaných tahem
   • plošných a prutových konstrukcí namáhaných tlakem
   • konstrukcí namáhaných tahem a tlakem
  • Zohlednění vrstvy plynu mezi plochami
  • Interakce s nosnou konstrukcí (posouzení spodní konstrukce podle různých norem)
  • Plochy jako 2D prvky a pruty jako 1D prvky
  • Zadání různých podmínek předpětí pro plochy (membrány a skořepiny)
  • Zadání sil nebo geometrických požadavků pro pruty (lana a nosníky)
  • Zohlednění veškerých zatížení (vlastní tíhy, vnitřního tlaku a podobně) při procesu hledání tvaru
  • Zadání dočasných podpor pro průběh hledání tvaru
  • Automatický předběžný form-finding membránových ploch (další informace...)
  • Zadání izotropního nebo ortotropního materiálu pro statický výpočet
  • Možnost zadání volných polygonových zatížení
  • Transformace nalezeného tvaru na plošné prvky NURBS
  • Možnost kombinovaného hledání tvaru a integrace předběžného procesu form‑finding
  • Grafické vyhodnocení nového tvaru pomocí barevných souřadnic a sklonu osnovy
  • Kompletní dokumentace výpočtu s uživatelsky definovanými adaptivními obrázky vyhodnocení
  • Možnost exportovat síť konečných prvků jako .dxf soubor nebo do aplikace MS Excel
 2. Vstupní data

  Funkci form-finding (hledání tvaru) lze aktivovat v dialogu Základní údaje, záložka Možnosti. Předpětí (nebo geometrické požadavky u prutů) lze zadat v parametrech ploch a prutů. Proces form-finding (hledání tvaru) se spustí po zahájení výpočtu zatěžovacího stavu RF-FORM-FINDING.

  Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:
  • Vytvoření modelu v programu RFEM (zadání ploch, prutů, lan, podpor, materiálu a dalších dat)
  • Nastavení požadovaného předpětí u membrány a sil nebo délky/průvěsu u prutů (například lano)
  • Možnost zohlednění dalších zatížení pro form-finding ve speciálních zatěžovacích stavech (vlastní tíha, přetlak, tíha ocelových uzlů)
  • Zadání zatížení a kombinací zatížení pro následný statický výpočet
 3. Nelineární výpočet

  Po spuštění výpočtu se spustí proces form-finding (hledání tvaru) na celé konstrukci. Při výpočtu se zohledňuje interakce mezi prvky s nalezeným tvarem (membrány, lana a podobně) a mezi nosnou konstrukcí.

  Proces form-finding probíhá iterativně jako speciální nelineární analýza inspirovaná metodou URS (Updated Reference Strategy) profesorů Bletzingera a Ramma. Tímto způsobem se stanoví rovnovážné tvary se zohledněním zadaného předpětí.

  Dále tato metoda umožňuje při procesu hledání tvaru zohlednit jednotlivá zatížení, jako je vlastní tíha nebo vnitřní tlak pneumatických membrán. Předpětí u ploch (například u membrán) lze definovat dvěma různými způsoby:

  • Standardní metoda - stanovení požadovaného předpětí plochy
  • Průmětová metoda - stanovení požadovaného předpětí na průmětu plochy, stabilizace obzvláště kuželových tvarů
 4. Výsledky

  Výsledkem procesu form-finding je nový tvar a příslušné vnitřní síly. Obvyklé výsledky, jako jsou například deformace, síly nebo napětí, lze zobrazit v případu RF‑FORM‑FINDING.

  Daný předepjatý tvar slouží jako počáteční stav pro všechny ostatní zatěžovací stavy a kombinace zatížení při statickém výpočtu.

  Ke snazšímu zadání zatěžovacích stavů lze použít transformaci NURBS (dialog „Parametry výpočtu”, záložka „Form‑Finding”). Danou funkcí posuneme původní plochy a lana do pozice po procesu form‑finding.

  Použijeme-li rastrové body ploch nebo definiční body NURBS ploch, mohou na vybrané části konstrukce působit volná zatížení.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

TensiNet

Dlubal Software je členem asociace TensiNet, která sdružuje všechny zájemce o membránové konstrukce.

Cena (bez DPH)

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Membrány
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD