Dřevěná lávka pro pěší v Anaklii, Gruzie

Projekt zákazníka

Statika Statické výpočty a návrh
Leonhardt, Andrä and Partners
Stuttgart, Německo
www.lap-consult.com

Návrh dřevěné konstrukce
Fast + Epp GmbH
Darmstadt, Německo
www.fastepp.com
Konstrukce Generální dodavatel
Caucasus Road Project Ltd (CRP)
Tbilisi, Gruzie

Dřevěná konstrukce
HESS TIMBER GmbH & Co. KG
Kleinheubach, Německo
www.hess-timber.com
Investor Stát Gruzie

Jeden z nejdelších dřevěných mostů na světě byl postaven ve městě Anaklia, lázeňském městě na východním pobřeží Černého moře. Počátkem roku 2012 byla dokončena výstavba lávky. Je více než 500 m dlouhá a spojuje hotel a pobřežní oblast s přístavem, která je prozatím mimo provoz, ale v budoucnu bude otevřena turistům.

Navržení a prefabrikace v Německu

Ocelová mostní konstrukce by značně překročila rozpočet, proto bylo zvoleno úspornější řešení za použití dřeva. Projektová kancelář Leonhardt, Andrä und Partner (LAP) ze Stuttgartu v Německu navrhla společně s firmou HESS TIMBER, bavorským výrobcem lepených lamelových nosníků, spojitý most z dřevěných příhradových nosníků s trojúhelníkovým průřezem. LAP provedla také statický výpočet.

Firma Fast + Epp, která patří k zákazníkům společnosti Dlubal Software, převzala odpovědnost za návrh a statický výpočet dřevěné konstrukce. Program RFEM používala ke kontrole vnitřních sil a k testování návrhu dřevěné konstrukce.

Konstrukce

Zhruba ve středu mostu je konstrukční systém rozdělen na dvě části pro snížení účinků v podélném směru. První část mostu se skládá ze systému spojitého nosníku, druhou část tvoří nosník značného rozpětí ukotvený do ocelového pylonu.

Profil mostu tvoří prostorová rámová konstrukce z lepeného lamelového dřeva se dvěma příhradovými nosníky s bočním sklonem 45° a s příčlemi zaklopenými dřevěnými deskami. Pochozí desky Kerto Q slouží také jako horizontální výztuhy.

Lepené části v příhradové konstrukci byly připojeny pomocí hmoždinek a děrovaných plechů, které rovněž navrhla společnost Fast + Epp. Přímo na stavbě byla použita metoda lepení patentovaná firmou HESS TIMBER, která umožnila snížit maximální délku lepených dřevěných dílů na 13,5 m, a vyhnout se tak vysokým nákladům na speciální přepravu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD