Most pro pěší a cyklisty v Neckartenzlingenu, Německo

Projekt zákazníka

Investor Obec Neckartenzlingen, Německo
www.neckartenzlingen.de
Statika a konstrukce Ingenieurbüro Miebach
Lohmar, Německo
www.ib-miebach.de
Dopravní plánování Ingenieurbüro Blankenhorn
Nürtingen, Německo
www.ing-blankenhorn.de
Zhotovitel Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG
Metzingen, Německo
www.g-brodbeck.de

Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG
Schwäbisch Hall, Německo
www.schaffitzel.de

Most pro pěší a cyklisty v německé obci Neckartenzlingen má tvar písmene S s rovnou střední částí a svou celkovou délkou 96,30 m a světlou šířkou 3,00 m překonává řeku Neckar.

Krajní pole mostu jsou půdorysně zakřivena a mají poloměr asi 65,25 m. Tímto způsobem bylo docíleno plynulého napojení přístupových cest na obou stranách mostu.

Mostovka

Mostovku tvoří dva navzájem spojené stupňovité nosníky z lepeného lamelového dřeva vrtané do bloků. Konstrukce se třemi poli o rozpětí asi 25,90 m / 44,50 m / 25,90 m a celkovou délkou 96,30 m překlenuje řeku Neckar.

Za účelem efektivního využití materiálu je výška průřezu odstupňována v závislosti na zatížení od 80 cm do 208 cm. Jelikož byla konstrukce modelována s Gerberovými klouby, bylo dosáhnuto nulových ohybových momentů v prostředním poli nosníku. Proto bylo možné dřevěné konstrukční prvky v přiměřených velikostech snadno převést a smontovat.

Ochrana dřeva

Nosná konstrukce je optimálně chráněna před povětrnostními vlivy svou geometrií (bočním odstupňováním) a horním záklopem z prefabrikovaných betonových panelů (s bočním přesahem, odvodňovacími kanálky pod konstrukčními spárami a dodatečnou těsnící vrstvou na dřevěných nosnících). Pro ověření těchto předpokladů ochrany dřeva byl v oblasti nejvyššího průřezu umístěn systém sledování vlhkosti.

Založení mostu

Založení mostu sestává ze železobetonových opěr s vrtanými pilotami a mezilehlých pilířů, které tvoří železobetonové sloupy na plošných základech. V prodloužení mostu cesta pokračuje plynulým železobetonovým nájezdem.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD