Novostavba dětských jeslí ve čtvrti Les Sablons ve městě Le Mans, Francie

Projekt zákazníka

Investor Město Le Mans
www.lemans.fr
Statický výpočet ARTEMIS INGENIEUR
www.artemis-ingenieur.fr

Jednopodlažní jesle s kapacitou 70 dětí mají celkovou užitnou plochu 1100 m². Jsou obklopeny dětskými hřišti a zelenými plochami.

Místní samospráva se zasadila o to, aby byly na novostavbu použity pouze udržitelné materiály. Obyvatelé čtvrti zvolili projekt se zatravněnou střechou.

Projektová kancelář ARTEMIS INGENIEUR spolupracovala s týmem pro řízení projektu ve fázi předběžného návrhu, návrhu, projektování i zpracování zadávací dokumentace. Společnost ARTEMIS INGENIEUR byla pověřena návrhem nosné konstrukce včetně stanovení konceptu vyztužení a dimenzování nosných prvků.

Konstrukce

Vnější fasády jsou z panelů na bázi dřeva. Vnitřní nosné a vyztužené stěny tvoří desky z křížem lepeného dřeva.

Nosná konstrukce se skládá z lepených lamelových nosníků s náběhy, na nichž jsou umístěny střešní bloky se zatravněnou střechou a fotovoltaickými moduly.

Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti, použitelnosti i na seizmické účinky (nízký stupeň seizmického ohrožení). V přídavném modulu RF-DYNAM Pro hlavního programu RFEM byla provedena modální analýza a vygenerována náhradní seizmická zatížení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD