Větrná turbína s příhradovým segmentem z tvarovaných dřevěných trubek vyztužených vlákny

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

V areálu společnosti STM Montage GmbH v Lunzenau probíhal inovativní výzkumný projekt: větrná turbína na příhradové věži, jejíž nejvyšší segment tvoří tvarované dřevěné trubky vyztužené skleněnými vlákny.

Financování výzkumného projektu

Zukunftsinitiative Mittelstand (ZIM)
www.zim.de

Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (BMWK)
www.bmwk.de

Značka podpory: KF 2132403WZ3

Návrh, statický výpočet, provedení Technická univerzita v Drážďanech
tu-dresden.de
Provedení a montáž STM Montage GmbH
www.stm-montage.de

Parametry modelu

Model

Tenkostěnné dřevěné trubky mají nízkou vlastní tíhu a vyznačují se dobrými dynamickými vlastnostmi. Tím se zaprvé zlepšuje materiálová účinnost a chování při kmitání, zadruhé se zvyšuje únavová odolnost materiálu.

Technická univerzita v Drážďanech převzala odpovědnost mimo jiné za návrh a posouzení příhradové věže. Pro posouzení použila program RSTAB pro výpočty prutových konstrukcí.

Konstrukce

Příhradová věž má celkovou výšku 32 m a nese větrnou turbínu o výkonu 10 kW. Spodní část konstrukce do výšky asi 18,5 m tvoří ocelové trubky S235. Na tuto konstrukci byl usazen asi 11 m dlouhý příhradový segment s tvarovanými dřevěnými trubkami d = 240 mm a s diagonálami z ocelových trubek.

Tvarované dřevěné trubky jsou vyrobeny ze zhuštěných dřevěných desek, které byly za působení tepla a vodní páry ohýbány do tenkostěnných trubkových průřezů. Tuto metodu tvarování dřeva vyvinul Institut pro ocelové a dřevěné konstrukce. Takto vyrobené konstrukční prvky mají velmi vysokou únosnost při velmi malé vlastní tíze. Na vnější straně byla navíc nanesena tenká vrstva plastu vyztuženého vlákny. Tím se pevnost v tlaku zvyšuje až o 50 % a současně konstrukce získává ochranu proti povětrnostním vlivům.

Podélné styky dřevěných sloupů jsou z ocelových trubek, ke kterým jsou připojeny také diagonály. Zvláštností těchto spojů je, že byly lepeny. Před použitím byly podrobeny důkladné experimentální i numerické analýze na Technické univerzitě v Drážďanech. Výsledkem analýz byly mezní pevnosti přípojů, které bylo možné zohlednit při výpočtu v programu RSTAB.

Po montáži příhradové věže byly všechny ocelové části a přechody k dřevěným trubkám opatřeny antikorozním nátěrem. Výzkumný projekt prokázal, že tvarované dřevěné trubky jsou velmi vhodné nosné prvky v konstrukcích náchylných ke kmitání. Největší výhodou je menší vlastní tíha ve srovnání s ocelí, a tím také snížení kmitající hmoty. V daném projektu bylo možné snížit vlastní tíhu nejvyššího segmentu o 1,2 tuny ve srovnání s ocelí. Navíc tlumící vlastnosti dřeva umožnily snížit únavové účinky na spodní konstrukční prvky.

Výzkumný projekt byl financován z programu Zukunftsinitiative Mittelstand (ZIM) německého Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky (BMWi).


Literatura

[1] B. Hahn; T.-E. Werner; P. Haller: BAUINGENIEUR BD. 96 (2021) Č. 01-02, str. 11-18

Umístění projektu

Cossener Straße 2
09328 Lunzenau
Německo

Klíčová slova

Větrná turbína Příhradový vazník Věž Vyztužené vlákny Tvarované dřevěné trubky

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 3521x
  • Aktualizováno 10. února 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Přípoje s kruhovými dutými průřezy v programu RFEM 6

Spoje s kruhovými dutými profily v programu RFEM 6

Webinář 29. února 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 15. května 2024 16:00 - 17:00 CEST

Výpočty dřevěných podlah\n v programu RFEM 6

Výpočet dřevěných desek v programu RFEM 6

Webinář 8. února 2024 14:00 - 15:00 CET

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 29. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 15. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Webinář 21. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 31. srpna 2023 8:30 - 12:30 CEST