1965x
001228
25.1.2022

Novostavba skladištní haly ve Faverolles, Francie

S cílem rozšířit svou výrobu se rozhodl výrobce snídaňových cereálií Dailycer France postavit automatizovanou halu ve Faverolles na severu Francie. Průmyslovou a logistickou halu v podstatě tvoří železobetonová konstrukce o výšce asi 35 m. Tímto projektem byla pověřena projekční kancelář SPIC SAS, která patří k zákazníkům společnosti Dlubal Software.

Návrh a provedení

Pro stavbu haly byly použity nízkouhlíkové technologie s prefabrikovanými rámovými stojkami, přičemž montáž proběhla ve dvou fázích. Ve srovnání s běžným betonem se při tomto projektu ušetřilo 300 tun CO2. Tato hodnota odpovídá asi 30% obvyklé zátěže CO2.

Patky sloupů byly upevněny k základům spoji PEIKKO.

Vyztužení zajišťují sloupy, proto bylo potřeba provést důkladné posouzení na sloupových hlavicích pro analýzu velkých posunů.

Díky samostatnému posouzení prvků bylo nakonec možné zohlednit nepříznivé účinky spojené s montáží prefabrikovaných dílců.

Konstrukce poskytuje značnou skladovací kapacitu pro cca 41 000 palet na ploše 8 500 m². Hala zahrnuje také kompletní řídicí systém.

Díky prefabrikaci a dále odbornosti a zkušenostem zúčastněných, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli, mohla být montáž této impozantní a jedinečné železobetonové konstrukce dokončena v pouhých 60 dnech.

Výpočetní software

Pro modelování a posouzení budovy použili odborníci z projekční kanceláře program RSTAB pro prutové konstrukce. Nelineární chování materiálu (beton a výztuž) a výpočet druhého řádu přispěly u tohoto projektu k optimalizaci konstrukce, a tím také stavebních nákladů.

Místo
80500 Faverolles
Francie
Investor DAILYCER FRANCE
Návrh AConstruct
Stavba GCC Hauts de France
Prefabrikace CAPREBIM
Projekční kancelář SPIC SAS


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 824
Počet prutů 1092
Počet zatěžovacích stavů 23
Počet kombinací zatížení 42
Celková hmotnost 7299,783 t
Rozměry 73,500 x 151,520 x 35,800 m
Verze programu 8.26.02

Máte nějaké otázky?