1524x
001283
15.9.2023

Železobetonová výtahová šachta na nádraží v Montluçonu, Francie

V případě tohoto projektu se jedná o stavbu výtahové šachty, která nahrazuje stávající schodiště a slouží k přístupu do podchodu. Šachta byla postavena z plošných dílců ze železobetonu, které zajišťují její stabilitu a odolnost při současném omezení rizika tvorby trhlin.

Francouzská společnost E.T.L Structures, která patří k zákazníkům společnosti Dlubal Software a která se specializuje na komplexní stavební projekty v pozemním, hlubinném a inženýrském stavitelství, převzala odpovědnost za posouzení šachty.

Modelování šachty

Šachta byla kompletně modelována s příslušným materiálem a se zadáním požadovaných tlouštěk. Základním statickým prvkem v tomto modelu je svislá plošná podpora v úrovni základové desky, která zajišťuje stabilní základ pro šachtu. Konstrukce je vodorovně podepřena podél osy Y liniovými podporami, které vymezují aktivní napojení na stávající podchod. Tato koncepce u konstrukce zajišťuje, aby šachta zůstala stabilní i při vysokém zatížení.

Zohlednění zatížení

Konstrukce byla navržena tak, aby odolávala různým zatížením. Uvažoval se přitom tlak z okolní zeminy, aby nedocházelo k poklesu nebo deformaci šachty. Přítomná podzemní voda navíc vytváří další tlak, který se při návrhu také zohlednil pro vyloučení problémů s těsností. Dynamická a statická zatížení od nástupištního a kolejového provozu se rovněž uvažovala a odpovídajícím způsobem zohlednila při výpočtu přenosu zatížení na konstrukci. Nakonec byly vyhodnoceny síly přenášené nosným sloupem výtahu - ať už od každodenního provozu, povětrnostních podmínek jako sněhu a větru nebo od mimořádných událostí - pro zajištění celkové bezpečnosti šachty.

Hlavním důvodem, proč se při modelování a analýze celé konstrukce šachty použil program RFEM 6, je spolehlivost výsledků. Při přesném posouzení železobetonových ploch se uplatnil addon "Posouzení železobetonových konstrukcí".

Místo
Nádraží
Avenue Marx Dormoy
03100 Montluçon
Francie
Projekční kancelář E.T.L Structures


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 44
Počet linií 47
Počet prutů 0
Počet ploch 16
Počet těles 0
Počet zatěžovacích stavů 17
Počet kombinací zatížení 58
Počet kombinací výsledků 0
Celková hmotnost 80,328 t
Rozměry (metrické) 2,450 x 5,455 x 5,255 m
Rozměry (imperiální) 8.04 x 17.9 x 17.24 feet

Máte nějaké otázky?