Železobetonová výtahová šachta na nádraží v Montluçonu, Francie

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

V případě tohoto projektu se jedná o stavbu výtahové šachty, která nahrazuje stávající schodiště a slouží k přístupu do podchodu. Šachta byla postavena z plošných dílců ze železobetonu, které zajišťují její stabilitu a odolnost při současném omezení rizika tvorby trhlin.

Projekční kancelář E.T.L Structures

Parametry modelu

Model

Francouzská společnost E.T.L Structures, která patří k zákazníkům společnosti Dlubal Software a která se specializuje na komplexní stavební projekty v pozemním, hlubinném a inženýrském stavitelství, převzala odpovědnost za posouzení šachty.

Modelování šachty

Šachta byla kompletně modelována s příslušným materiálem a se zadáním požadovaných tlouštěk. Základním statickým prvkem v tomto modelu je svislá plošná podpora v úrovni základové desky, která zajišťuje stabilní základ pro šachtu. Konstrukce je vodorovně podepřena podél osy Y liniovými podporami, které vymezují aktivní napojení na stávající podchod. Tato koncepce u konstrukce zajišťuje, aby šachta zůstala stabilní i při vysokém zatížení.

Zohlednění zatížení

Konstrukce byla navržena tak, aby odolávala různým zatížením. Uvažoval se přitom tlak z okolní zeminy, aby nedocházelo k poklesu nebo deformaci šachty. Přítomná podzemní voda navíc vytváří další tlak, který se při návrhu také zohlednil pro vyloučení problémů s těsností. Dynamická a statická zatížení od nástupištního a kolejového provozu se rovněž uvažovala a odpovídajícím způsobem zohlednila při výpočtu přenosu zatížení na konstrukci. Nakonec byly vyhodnoceny síly přenášené nosným sloupem výtahu - ať už od každodenního provozu, povětrnostních podmínek jako sněhu a větru nebo od mimořádných událostí - pro zajištění celkové bezpečnosti šachty.

Hlavním důvodem, proč se při modelování a analýze celé konstrukce šachty použil program RFEM 6, je spolehlivost výsledků. Při přesném posouzení železobetonových ploch se uplatnil addon "Posouzení železobetonových konstrukcí".

Umístění projektu

Nádraží
Avenue Marx Dormoy
03100 Montluçon
Francie

Klíčová slova

RFEM 6 EC 2 Betonová konstrukce Výtahová šachta

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 560x
  • Aktualizováno 25. září 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Jak integrovat AI do programu RFEM pomocí API

Webinář 5. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Webinář 7. prosince 2023 14:00 - 15:00 EDT

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Webinář 13. prosince 2023 13:00 - 14:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. prosince 2023 9:00 - 11:30 CET

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 25. ledna 2024 14:00 - 15:00 CET

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

Webinář 30. listopadu 2023 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 29. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 23. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET