Wielokondygnacyjne budynki mieszkalne w Krakowie, Polska

Obliczone w oprogramowaniu Dlubal Software

  • Projekt klienta

Projekt klienta

W Krakowie, w Polsce, powstały wielokondygnacyjne budynki mieszkalne, zaprojektowane w programach Dlubal Software. W skład budynków wchodzi podziemny parking oraz część usługowa na parterze.

Statyka i konstrukcja MGM Konstrukcje Inżynierskie s.c.
Kraków, Polska
www.mgm-ki.pl

Model

schemat statyczny

W skład każdego z budynków wchodzą cztery segmenty oddylatowane od siebie w części nadziemnej, lecz posadowione na wspólnej płycie fundamentowej. Trzy wysokie segmenty (2 skrajne i jeden środkowy) o wysokości 51,08 m posiadają 16 kondygnacjach nadziemnych. Czwarty segment ma 8 kondygnacji i 25,80 m wysokości. Wszystkie segmenty posiadać będą wspólną kondygnację podziemną wysuniętą poza obrys części nadziemnych.

W obrębie ostatniej 16 kondygnacji segmentów wysokich zaprojektowano dwupoziomowe mieszkania (drugi poziom stanowią antresole).

Budynek w rzucie posiada, w poziomie garaży, długości 96,56 m i szerokości 54,00 m w miejscu części łukowej oraz szerokości 28,40 m na pozostałym obszarze. W poziomie parteru segmenty budynku mają wymiary ok. 43,6x52,0 m dla segmentu lewego oraz 42,5x21,0 m dla segmentu prawego. Wysokość kondygnacji garaży podziemnych jest zmienna i wynosi (w poziomach góry stropów) od 3,76 m do 4,61 m. Wysokość kondygnacji usługowej w parterze wynosi od 2,98 m do 3,83 m.

Płytę fundamentową zaprojektowano o grubości 100cm w rejonie części mieszkalnych budynku oraz grubości 80cm w rejonie dziedzińca z lokalnymi pogrubieniami w rejonie słupów i ciągów komunikacyjnych. Ściany garażu po obwodzie budynku zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe o grubości 25 cm.

Podziemną kondygnację znajdującą się w poziomie garaży zaprojektowano w całości jako monolityczną w układzie płytowosłupowym, przy czym słupy przyjmują formę tarcz. Ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatek schodowych i szybów wind, a także jako wydzielenia pomieszczeń technicznych. Ściany żelbetowe wewnętrzne zaprojektowano o zasadniczej grubości 25 cm, lokalnie nie mniejszej niż 20 cm, przy czym wyjątkowo grubość ścian wydzielających szyby windowe wynosi 15 cm.

Kondygnacje nadziemne zaprojektowano jako układy mieszane ścianowo/tarczowo płytowe. Lokalnie w poziomie parteru układ uzupełniono słupami. Wszystkie płyty stropowe zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.

W poziomie parteru zaprojektowano płytę grubości 22cm w rejonie usług i 30cm nad garażami poza obrysem segmentów nadziemnych. Płyty kondygnacji typowych zaprojektowano o grubości 22cm i wymiarowano je jako ciągłe, krzyżowo zbrojone.

Układem konstrukcyjnym dla części mieszkalnej jest ustrój mieszany płytowo-ścianowy. Tam gdzie było to możliwe ściany nośne ostatnich 5-ciu kondygnacji dla każdego z segmentów zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych.

Wydzielenie części poszczególnych lokali mieszkalnych i pomieszczeń zapewniono przez nienośne ściany murowane z bloczków silikatowych. Płyty balkonowe i płyty loggi na poziomach mieszkalnych zaprojektowano o grubości 18 cm. Ściany klatek schodowych zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne o grubości od 20 do 25 cm. Biegi schodowe biegnące przez wszystkie kondygnacje zaprojektowano jako dwubiegowe, powrotne o grubości biegów i spoczników 18 cm.

Przestrzenne usztywnienie każdego z segmentów zapewnia mieszany układ żelbetowych ścian wydzielających lokale mieszkalne uzupełniony o żelbetowe ściany trzonów komunikacyjnych.

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 7151x
  • Zaktualizowane 26. lipca 2022

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]