Dźwiękoszczelny hangar dla samolotów pasażerskich w Zurychu, Szwajcaria

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Analiza statyczno-wytrzymałościowa
WTM Engineers GmbH
Hamburg, Niemcy
www.wtm-engineers.de

Zespół ds. planowania
Suisseplan AG, Zurich
GAC German Airport Consulting GmbH, Hamburg, Niemcy
LSB Gesellschaft für Lärmschutz mbH, Hamburg, Niemcy
 Inwestor Zurich Airport AG, Szwajcaria

Jednym z kryteriów i celów powstania konstrukcji była ochrona przed hałasem okolicznych miejscowości, który powstaje w czasie testów silników czy napraw samolotów. Lotnisko w Zurychu zleciło projekt budowy hangaru chroniącego przed hałasem przekraczającym wartości określone w przepisach dotyczących ochrony przed hałasem.

Firma WTM Engineers, klient Dlubal Software, była odpowiedzialna za projekt wraz z Suisseplan, Zurich, GAC German Airport Consulting oraz z LSB Gesellschaft für Lärmschutz. Współpraca ta zaowocowała pomyślnym zakończeniem projektu w czerwcu 2014 r.

WTM Engineers przeprowadziła obliczenia statyczne przestrzennej konstrukcji wsporczej hangaru chroniącego przed hałasem w programie RSTAB i zaprojektowała go w module STEEL SIA, zgodnie ze szwajcarską normą dla konstrukcji stalowych SIA 263.

Główna konstrukcja wsporcza:

Konstrukcja dachu o powierzchni 5,200 m2 jest podpierana przez zewnętrzną konstrukcję stalową, składającą się zarówno z przestrzennych, jak i płaskich kratownic i elementów wsporczych, przy maksymalnej rozpiętości wynoszącej 78.5 m. Hangar może pomieścić samolot wielkości Boeinga 747‑8, o rozpiętości skrzydeł 68.5 m.

Główne elementy wsporcze to dwie ramy kratownicowe z przegubami w kalenicy, przechodzącymi przez całą rozpiętość hangaru i zapewniającymi mu stateczność w kierunku poprzecznym. Ramy są zamocowane w blokach fundamentowych, podparte w poziomie pasów w sposób przegubowy.

Zewnętrzne, przestrzenne, trójpasowe dźwigary kratownicowe są połączone z główną konstrukcją nośną, stanowiąc dodatkowe wzmocnienie dachu.

Budując hangar chroniący przed hałasem na lotnisku w Zurychu, stworzono budynek o wyjątkowo ciekawej architekturze.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL SIA 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD