1639x
001278
2023-08-17

Kładka dla pieszych nad kanałem Dortmund-Ems w Münster, Niemcy

W Münster konieczna jest wymiana kładki dla pieszych i rowerzystów. Cechą szczególną tego obiektu jest elegancka konstrukcja tworząca łuk nad kanałem Dortmund-Ems. Naprawdę bardzo ciekawa konstrukcja!

Kładka, która przecina kanał Dortmund-Ems (DEK) w mieście Münster, jest częścią trasy procesji Drogi Krzyżowej. Ponieważ kanał ma zostać poszerzony, istniejąca konstrukcja nie spełnia już wymagań pod względem szerokości i prześwitu dla śródlądowego transportu wodnego.

Konstrukcja

Projekt nowej kładki charakteryzuje się przede wszystkim nachylonym zewnętrznym dźwigarem kratowym. Rozpiętość jednoprzęsłowej konstrukcji stalowej wynosi prawie 80 m. Nowy most kratowy o asymetrycznym przekroju nie tylko spełnia wszystkie nowe wymagania, ale również ma elegancką sylwetkę.

Główna kratownica jest nieregularna. Krzyżulce składają się z otwartych spawanych przekrojów, a górny pas składa się z rury o okrągłym przekroju. Ze względów estetycznych wszystkie krzyżulce mają takim sam profil w całej konstrukcji. Aby przeciwdziałać ugięciom kładki, w konstrukcji zastosowano ugięcia wstępne.

Za projekt konstrukcyjny odpowiedzialny był nasz klient, firma GRBV Ingenieure im Bauwesen GmbH & KG, z wykorzystaniem programu RSTAB (most stalowy) i RFEM (betonowe przyczółki). Dzięki temu projektowi powstała godny uwagi obiekt, która harmonijnie wkomponowuje się w krajobraz miasta.

Miejsce
Droga Krzyżowa
48145 Münster, Niemcy
Klient Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle, Rheine, Germany
www.wsa-westdeutsche-kanaele.wsv.de
Projektowanie architektoniczne i konstrukcyjne GRBV Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG
www.grbv.de


Specyfikacja projektu

Dane modelu

Liczba węzłów 202
Liczba linii 338
Liczba prętów 338
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 63
Ilość KO 3
Liczba kombinacji wyników 23
Ciężar całkowity 224,943 t
Wymiarowanie 86,416 x 5,384 x 4,762 m

Czy mają Państwo jakieś pytania?