223x
001290
2024-01-22

Amfiteatr Teatru Miejskiego w Most, Republika Czeska

W czerwcu 2023 roku ukończono budowę dachu amfiteatru Teatru Miejskiego w Most. Membrana została specjalnie zaprojektowana, aby chronić przed słońcem i deszczem, a jednocześnie sprawiać, aby cała przestrzeń była wizualnie atrakcyjna. Autorem projektu jest Carl Stahl & spol.; obliczenia przeprowadzono w programach RFEM 5 i RWIND 2.

Nowy dach amfiteatru w Most to innowacyjny projekt, którego głównym celem jest ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a jednocześnie poprawa warunków dla widzów i artystów. Konstrukcja membranowa łączy w sobie estetykę z funkcjonalnością i została oddana do użytku w czerwcu 2023 roku.

Układ konstrukcyjny

Cała konstrukcja dachu o wymiarach 20 m × 16 m wykorzystuje kable obwodowe poprowadzone w tunelu, aby utrzymać odpowiedni kształt membrany. Bez tradycyjnych konstrukcji wsporczych konstrukcje membranowe są lekkie, mocne i trwałe. Konstrukcja nośna składa się z dwóch łuków - pierwszy łuk ma szerokość 22 m i wysokość 9,5 m, drugi łuk ma szerokość 15,5 m i wysokość 2,5 m.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa

Obliczenia konstrukcyjne przeprowadzono w programie RFEM 5 firmy Dlubal z modułem dodatkowym RF-FORM-FINDING. Kable zostały zamodelowane jako pręty kablowe, a obliczenia przeprowadzono zgodnie z teorią dużych odkształceń. Model obliczeniowy został podzielony na dwie części - pierwsza część obejmowała dach membranowy bez konstrukcji stalowej, druga część obejmowała modelowanie konstrukcji stalowej z przyłożonym obciążeniem membrany.

Obciążenie wiatrem

W pierwszej fazie obliczenia obciążenia przeprowadzono zgodnie z metodą standardową, według normy ČSN EN 1991‑1‑4. Podejście to, wykorzystujące kształt zadaszenia zamkniętego po stronie nawietrznej, wykazało ekstremalne wartości sił wewnętrznych. W odpowiedzi, w drugiej fazie przyjęto bardziej wyrafinowane podejście, z wykorzystaniem programu RWIND 2. Oprogramowanie to umożliwia symulacje CFD przepływu wiatru nad konstrukcją, co doprowadziło do znacznej redukcji sił wewnętrznych, a w konsekwencji do oszczędności w projektowaniu przekrojów.

Ogólnie można stwierdzić, że normy dotyczące obliczania obciążenia wiatrem zawierają znormalizowane procedury, ale bardziej wyrafinowane podejścia, takie jak symulacje w tunelu aerodynamicznym, mogą zapewnić dokładniejszą analizę wpływu wiatru na konstrukcję. Porównanie tych dwóch podejść zaowocowało znaczną redukcją kosztów konstrukcji stalowej, potwierdzając sukces innowacyjnego membranowego zadaszenia amfiteatru w Most.

Miejsce
Most
Republika Czeska
Projekt architektoniczny, analiza statyczno-wytrzymałościowa Carl Stahl & spol. s r.o.
http://www.carlstahl.cz
Klient Miasto Most


Specyfikacja projektu

Dane modelu

Liczba węzłów 116
Liczba linii 43
Liczba prętów 33
Liczba powierzchni 6
Ilość przypadków obciążenia 2
Ciężar całkowity 6,390 t
Wymiarowanie 26,584 x 21,000 x 11,238 m
Wersja programu 5.29.01

Czy mają Państwo jakieś pytania?