240x
001290
22.1.2024

Amfiteátr divadla v Mostě

V červnu 2023 bylo úspěšně dokončeno zastřešení amfiteátru u divadla v Mostě. Membránová konstrukce byla speciálně navržena s cílem poskytnout ochranu před sluncem a deštěm nad jevištěm, zároveň dodává vizuální atraktivitu celému prostoru. Autorem návrhu je firma Carl Stahl & spol., výpočet byl proveden v programu RFEM 5 a RWIND 2.

Nové zastřešení amfiteátru divadla v Mostě představuje inovativní projekt s primárním cílem poskytnout ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy a zároveň zlepšit prostředí pro diváky a umělce. Tato membránová konstrukce kombinuje estetiku s funkcionalitou a byla uvedena do provozu v červnu 2023.

Konstrukce

Celková konstrukce zastřešení o rozměrech 20 m × 16 m využívá obvodová lana vedena v tunelu, která umožňují udržet membránu ve správném tvaru. Bez potřeby tradičních nosných konstrukcí jsou membránové konstrukce lehké, pevné a odolné. Nosná konstrukce obsahuje dva oblouky – první s šířkou 22 m a vzepětím 9,5 m, druhý s šířkou 15,5 m a vzepětím 2,5 m.

Statické výpočty

Statické výpočty proběhly v programu Dlubal RFEM 5 s přídavným modulem RF‑FORM‑FINDING. Lana byla modelována jako pruty typu lano a výpočty byly provedeny podle teorie III. řádu. Výpočetní model byl rozdělen na dvě části – první část zahrnovala membránové zastřešení bez ocelové konstrukce, druhá část modelovala ocelovou konstrukci, na kterou bylo aplikováno zatížení od membrány.

Zatížení větrem

V první fázi bylo k výpočtu zatížení přistupováno standardní metodou dle normy ČSN EN 1991‑1‑4. Tento přístup s využitím tvaru přístřešku uzavřeného na návětrné straně vykazoval extrémní hodnoty vnitřních sil. V reakci na to bylo ve druhé fázi přistoupeno k sofistikovanějšímu přístupu s využitím programu RWIND 2. Tento software umožňuje provést CFD simulaci proudění větru nad konstrukcí, což vedlo k výraznému snížení vnitřních sil a následné úspoře při návrhu profilů.

Celkově lze konstatovat, že normy pro výpočet zatížení větrem poskytují standardizované postupy, ale sofistikovanější přístupy, jako simulace větrného tunelu, mohou poskytnout přesnější a detailnější analýzu vlivu větru na konstrukci. Srovnání těchto dvou přístupů vedlo k výraznému snížení nákladů na ocelovou konstrukci, což potvrzuje úspěch inovativního membránového zastřešení amfiteátru v Mostě.

Místo
Most
Česká republika
Investor Statutární město Most


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 116
Počet linií 43
Počet prutů 33
Počet ploch 6
Počet zatěžovacích stavů 2
Celková hmotnost 6,390 t
Rozměry 26,584 x 21,000 x 11,238 m
Verze programu 5.29.01

Máte nějaké otázky?