Sprawdzanie wprowadzanych obciążeń poprzez rozkład obciążenia

Wskazówki i porady

W programie RFEM dostępna jest nowa opcja oceny wyników: rozkład obciążenia.

Graficzna reprezentacja rozkładu obciążeń może być aktywowana poprzez zaznaczenie pola wyboru w nawigatorze wyników. Mogą Państwo wybrać siły oraz momenty, które mają być wyświetlane na węzłach ES lub elementach skończonych. Opcja ta może być wykorzystywana w celu sprawdzenia obciążenia w konkretnym przypadku. Funkcja ta może być użyteczna zwłaszcza w celu sprawdzenia wprowadzanych danych podczas definiowania wolnych obciążeń.

Na przykładzie mamy do czynienia z 3 podpowierzchniami, na których widzimy wolne obciążenia skupione o wielkości 80 kN każde (wprowadzone w środku konkretnej powierzchni). Prawe okno pokazuje dane dotyczące obciążenia. Przez pomyłkę, jedno z wolnych obciążeń zastosowano dwa razy, co w graficznym przedstawieniu obciążenia, nie jest widoczne na pierwszy rzut oka: wolne obciążenie skupione jest wyświetlane na każdej podpowierzchni o wielkości 80 kN każde.

Aby znaleźć błędny wpis, moglibyśmy posłużyć się tab. 3.6 "Wolne obciążenia skupione". Jako alternatywę, możemy skorzystać z opisanej możliwości powyżej, która pokazuje nam rozkład obciążenia. Jeśli ww funkcja jest włączona, możemy zobaczyć w lewym oknie, że obciążenia skupione zostały wprowadzone dwa razy w jednej z trzech podpowierzchni (obciążenie w węzłach ES, Fz = 160 kN).

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD