Sprawdzenie modelu wizualnego korzystając z funkcji wydruku w formacie 3D PDF

Wskazówki i porady

Funkcjonalność formatu 3D PDF umożliwia wyświetlanie trójwymiarowych modeli z programu RFEM lub RSTAB.

Oprócz ogólnych informacji na temat zdjęcia, które można edytować, przesuwać, powiększać lub obracać, wydruk w formacie 3D PDF zawiera również szczegółowe informacje 3D. Ponadto, polecenia w pasku narzędzi umożliwiają edycję widoków modelu konstrukcji szkieletowej, jak np. cieniowanie lub dodawanie komentarzy.

Rysunek 01 - Protokół wydruku w 3D PDF

Nagłówek formatu 3D PDF może być modyfikowany poprzez dostosowanie nagłówka ze zwykłego protokołu wydruku. Nowy nagłówek zostanie następnie zastosowany w formacie 3D PDF.

Kolejną użyteczną funkcją jest płaszczyzna cięcia. Może być dostosowana do osi X, Y lub Z zarazem umożliwiając dowolne cięcie modelu.

Rysunek 02 - Tworzenie płaszczyzny cięcia

Aby wyświetlić model, nie musimy uruchamiać programów RFEM i RSTAB. Może być on wyświetlony za pomocą programu Adobe Reader, stwarzając tym samym szeroki zakres możliwości dla użytkowników. Ułatwi to np. pracę projektantów podczas ponownego modelowania konstrukcji i sprawdzania obciążeń. Ponadto, rozkład sił wewnętrznych będzie można w łatwiejszy sposób śledzić w modelu 3D aniżeli w formie wydrukowanych tabel.

Rysunek 03 - Tworzenie 3D PDF

Dzięki 3D PDF kierownik projektu będzie w stanie w łatwy sposób przeprowadzić test kolizji, architekt z kolei sprawdzić model. Funkcja ta jest również bardzo wygodna dla klienta, który swój projekt otworzy na tablecie lub PC (w tym celu istnieje możliwość ukrycia wyników oraz wartości wyników).

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD