Vizuální kontrola modelu pomocí funkce tisku do 3D PDF

Tipy & triky

Funkce tisku do 3D PDF umožňuje zobrazit trojrozměrné modely z programu RFEM nebo RSTAB ve formátu 3D PDF.

Soubor 3D PDF obsahuje kromě informací o běžném obrázku také 3D údaje. Obrázek lze posunovat, přibližovat a oddalovat nebo natáčet. Další příkazy v panelu nástrojů slouží k úpravě pohledů na model, k jeho zobrazení jako drátěného modelu, k jeho stínování, osvětlování nebo také k připojení komentáře.

Obr. 01 - Export obrázku do formátu 3D PDF

Pokud chceme upravit tiskovou hlavičku souboru 3D PDF, provedeme úpravu hlavičky v běžném výstupním protokolu. Novou hlavičku pak také převezmeme do 3D PDF.

Další užitečnou funkci představuje rovina řezu. Lze ji vztáhnout k ose X,  Y nebo Z. Můžeme pomocí ní vést libovolné řezy modelem.

Obr. 02 - Vytvoření roviny řezu

K prohlížení souboru 3D PDF nepotřebujeme ani program RFEM ani RSTAB, soubor lze otevřít v bezplatné aplikaci Adobe Reader. Nabízí nám tak nejrůznější možnosti použití. Například znatelně usnadní práci kontrolnímu statikovi při dodatečných úpravách modelu a při kontrole zatížení. Mimoto lze průběh vnitřních sil snáze zkontrolovat na 3D modelu než ve vytištěné formě v tabulkách.

Obr. 03 - Vytvořený soubor 3D PDF

Také projektant má možnost pohodlně provést kontrolu kolizí. Architekt může přezkoumat model ve 3D PDF a samozřejmě i pro investora je velmi pohodlné prohlédnout si svůj projekt na tabletu nebo PC. Pro tyto účely lze také skrýt výsledky a výsledné hodnoty.

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
;