Eksport do VCmaster

Wskazówki i porady

Raporty wydruku utworzone w oprogramowania RFEM i RSTAB mogą zostać przeniesione do VCmaster, korzystając z bezpośredniego interfejsu i tam zostać poddane dalszemu przetwarzaniu. VCmaster (poprzednio BauText) to edytor tekstu dla inżynierów. Obliczenia, rysunki, zdjęcia i dokumenty z różnych źródeł można łatwo eksportować, zarządzać nimi i ponownie wykorzystać w VCmaster.

Aby eksport odbył się pomyślnie, VCmaster musi już działać w tle. Interfejs można uruchomić w raporcie wydruku, korzystając z klawisza [Eksport do VCmaster].

Rysunek 01 - Eksport do VCmaster

Proszę kliknąć klawisz w celu otwarcia okna dialogowego, gdzie należy wybrać drukarkę „VCmaster t2W Interface”.

Rysunek 02 - Wybór drukarki "VCmaster t2W Interface"

Następnie, proszę określić zawartość, która ma zostać przeniesiona (zaznaczone na czerwono). Niepotrzebne lub puste strony można pominąć w selekcji.

Po wybraniu strony, można ją przenieść do programu. Wydruk jest następnie ustawiany w miejscu kursora.

Rysunek 03 - Obszar przeniesienia, wybór strony i eksport do VCmaster

Oprócz eksportu danych z raportu wydruku, przenoszona jest również ścieżka odpowiedniego pliku w RFEM lub RSTAB. Plik programu RFEM lub RSTAB można otworzyć, klikając dwa razy w klawisz umieszczony po lewej stronie.

Rysunek 04 - Ścieżka do odpowiedniego pliku w RFEM lub RSTAB

Wszystkie dokumenty i obliczenia utworzone w VCmaster można odtworzyć później i ponownie wykorzystać. W eksploratorze szablonów, teksty i obliczenia z istniejących szablonów można rozszerzyć, połączyć, dostosować do wymagań indywidualnych i wstawić do dokumentu.

Rysunek 05 - Eksplorator szablonów

Szablony zdefiniowane przez użytkownika można szybko i łatwo dodać poprzez “Plik” → “Zarządzanie szablonami".

VCmaster automatyzuje powtarzające się zadania, tym samym umożliwia użytkownikowi szybkie wprowadzenie zmian. Każde obliczenie można ustawić jako szablon i wykorzystać później. Dzięki temu można zaoszczędzić czas podczas przygotowywania obliczeń konstrukcyjnych i pozostałej dokumentacji technicznej.

Do pobrania

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD