Export do programu VCmaster

Tipy & triky

Výstupní protokoly vytvořené v programech RFEM a RSTAB můžeme přes příslušné rozhraní převádět do programu VCmaster k dalšímu zpracování. VCmaster (dříve BauText) je textový procesor pro stavební inženýry, který umožňuje velice snadno sestavovat, upravovat a dále zpracovávat výpočty, nákresy, fotografie i dokumenty z různých zdrojů.

Pro úspěšný průběh exportu musí VCmaster již běžet na pozadí. Rozhraní pro export spustíme ve výstupním protokolu tlačítkem [Export do VCmaster].

Obr. 01 - Export do programu VCmaster

Otevře se dialog, v kterém je třeba vybrat virtuální tiskárnu „VCmaster t2W Interface“.

Obr. 02 - Nastavení tiskárny ‚VCmaster t2W Interface‘

Následně stanovíme oblast, která se bude exportovat. Prázdné úseky anebo také strany, které nebudeme potřebovat, můžeme odebrat.

Jakmile máme strany vybrány, lze obsah převést do programu VCmaster. Data se přitom vloží tam, kde se právě nachází kurzor myši.

Obr. 03 - Stanovení oblasti a stran pro export a převod obsahu do programu VCmaster

Spolu s vybranými údaji z protokolu se převede také cesta k příslušnému souboru RFEM, případně RSTAB. Dvojím kliknutím na tlačítko znázorněné na levém okraji stránky se pak příslušný soubor RFEM nebo RSTAB otevře.

Obr. 04 - Cesta k příslušnému souboru RFEM, případně RSTAB

Veškeré dokumenty a výpočty zpracované v programu VCmaster lze později znovu vyvolat a použít. Průzkumník předloh umožňuje texty a výpočty ze stávajících vzorů libovolně rozšiřovat, kombinovat, individuálně upravovat a vkládat do dokumentu.

Obr. 05 - Průzkumník předloh

Předlohy, které jako uživatelé sami vytvoříme, můžeme přidávat rychle a snadno pomocí funkce „Soubor“ → „Správa předloh“.

VCmaster automatizuje často se opakující úlohy, a umožňuje tak rychle provádět změny. Každý výpočet lze uložit jako předlohu a znovu použít. Uživatel tak ušetří mnoho času při zpracovávání statických výpočtů a jiné technické dokumentace.

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD