Bloki dynamiczne w RFEM 6 (poprzez JavaScript)

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Modele konstrukcji w programie RFEM 6 można zapisywać jako bloki i wykorzystywać ponownie w innych plikach programu RFEM. Zaletą bloków dynamicznych w porównaniu z blokami nie-dynamicznymi jest to, że umożliwiają interaktywną modyfikację parametrów konstrukcyjnych w wyniku modyfikowania zmiennych wejściowych. Jednym z przykładów jest możliwość dodawania elementów konstrukcyjnych poprzez zmianę tylko liczby przęseł jako zmiennej wejściowej. W tym artykule zademonstrowano taką funkcjonalność dla bloków dynamicznych tworzonych za pomocą skryptów.

Plik JavaScript

Teoretycznie usługę internetową można utworzyć w dowolnym języku programowania. W tym artykule środowiskiem programistycznym jest JavaScript. W rzeczywistości do zdefiniowania topologii konstrukcji, przypadków obciążeń i obciążeń można wykorzystać skrypty. Do tworzenia plików skryptów wystarczy edytor taki jak ten wykorzystany w tym artykule (Notatnik ++).

W pliku JavaScript zamieszczonym w tym przykładzie parametry wejściowe są zdefiniowane za pomocą funkcji input_data (). Parametry te można przydzielić do różnych kategorii (dane podstawowe, geometria, podpory, przekroje itp.). W zakresie danych podstawowych parametr "n" zdefiniowany jest jako typ "integer" (przy użyciu funkcji parametr_int () ) w celu umożliwienia dynamicznego generowania ilości pól. Z kolei w kategorii „Geometria” funkcja parametr_float () służy do tworzenia rozpiętości ramy (a), wysokości słupa (H_1), wysokości dachu (H_2) oraz długość przęsła (L). Jak widać na rysunku 1, parametr „L” (Długość przęsła) jest tworzony dynamicznie przez zdefiniowany wcześniej mnożnik wielokrotności kn.

Następnie zmienne zdefiniowane jako dane wejściowe mogą być wykorzystane przez funkcję generate() do wygenerowania bloku. Oznacza to, że w celu utworzenia węzłów i prętów należy przydzielać do węzłów podpory, tworzyć układy współrzędnych i nadać wymiary.  Pokazano to na rysunku 2 i można to dokładniej przeanalizować w skrypcie zamieszczonym na końcu artykułu.

Należy przy tym pamiętać, że w oknie konsoli znajdują się wszystkie dostępne obiekty i atrybuty (View→ Console). Jak widać na rysunku 3, obiekty i ich właściwości można wyświetlić za pomocą ikony na rysunku.

Chociaż nie jest używana w tym przykładzie, funkcja global_parameters () może być również zastosowana w skrypcie. Funkcja ta służy do parametryzacji bloku zgodnie z artykułem w Bazie informacji Modele sparametryzowane jako bloki w programie RFEM 6 .

Zapisywanie modelu jako blok

Utworzony w ten sposób blok można zapisać w sposób opisany w artykule w Bazie informacji Zapisywanie modeli jako bloki w programie RFEM 6 (Plik → Zapisz jako blok). Różnica polega na tym, że teraz plik JavaScript musi zostać zaimportowany w oknie Zapisz jako blok (rysunek 4).

Po zapisaniu bloku można go łatwo zaimportować do dowolnego pliku w programie RFEM 6. W tym celu konieczne jest otwarcie Dlubal Center | Bloki a następnie wskazanie polecenia wybierz blok z odpowiedniej kategorii. Przed wstawieniem blok można zmodyfikować w oknie Edytować blok. W przypadku bloków dynamicznych utworzonych za pomocą skryptów parametry wejściowe można zmodyfikować w zakładce Konstrukcja tego okna.

Jak wspomniano powyżej, zaletą bloków dynamicznych jest możliwość modyfikacji poprzez zmianę zmiennych wejściowych. Zatem, biorąc pod uwagę sposób zdefiniowania w skrypcie liczby przęseł (n) i długości przęsła (L), te ostatnie zmienią się automatycznie wraz z upływem czasu. W tym przykładzie wstępnie zdefiniowana liczba przęseł wynosi trzy, dlatego też trzy długości przęseł są wyświetlane jako parametry (rysunek 5). Jednak zmienną „n” można łatwo zamienić na dowolną inną liczbę (na przykład pięć), a konstrukcja zostanie odpowiednio zmodyfikowana (zdjęcie 6).

Uwagi końcowe

Bloki dynamiczne w programie RFEM 6 można łatwo tworzyć za pomocą skryptów. Do tworzenia plików skryptów wystarczy posiadanie edytora tekstowego. Na tym etapie można dynamicznie tworzyć parametry w skrypcie, co umożliwia interaktywną modyfikację bloku w późniejszym terminie.

Utworzone w ten sposób bloki można zapisać importując plik JavaScript w oknie „Zapisz jako blok” . Po udostępnieniu w Dlubal Center | Bloki można łatwo zaimportować do dowolnego pliku w programie RFEM 6. Ponieważ bloki te są dynamiczne, możliwe jest interaktywne modyfikowanie parametrów konstrukcyjnych w wyniku modyfikowania zmiennych wejściowych za każdym razem, gdy bloki są wykorzystywane w pliku RFEM.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Bloki dynamiczne JavaScript Skrypty Parametryzacja

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 1137x
  • Zaktualizowane 11. stycznia 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 2. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 16. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 30. marca 2023 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 26. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Wymiarowanie zbiorników z betonu zbrojonego\n w RFEM 6

Wymiarowanie zbiorników z betonu zbrojonego w RFEM 6 (USA)

Webinar 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 EDT

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 19. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 21. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Webinar 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 EDT

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6

Analiza naprężeń dla powierzchni i prętów w RFEM 6

Webinar 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Szkolenie online | Polski

RFEM 6 | Podstawowe

Szkolenie online 15. grudnia 2022 10:00 - 14:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 12. grudnia 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Webinar 1. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR