Generowanie obciążeń śniegiem w RFEM 6 zgodnie z ASCE/SEI 7-16 i EN 1991-1-3

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Skutki spowodowane obciążeniem śniegiem są opisane w amerykańskiej normie ASCE/SEI 7-16 oraz w Eurokodzie 1, części od 1 do 3. Normy te zostały zaimplementowane w nowym programie RFEM 6 oraz w Kreatorze obciążeń śniegiem, ułatwiającym wprowadzanie obciążeń śniegiem. Ponadto najnowsza generacja programu umożliwia określenie placu budowy na mapie cyfrowej, a tym samym automatyczne zaimportowanie strefy obciążenia śniegiem. Dane te są z kolei wykorzystywane przez Kreatora obciążeń do symulacji efektów spowodowanych obciążeniem śniegiem.

Aktywacja norm

W programie RFEM 6 do modelu można przyłożyć obciążenia śniegiem zgodnie z różnymi normami. Preferowaną normę dla kreatorów obciążeń można wybrać w zakładce Normy Idanych podstawowych modelu. Jak pokazano na rysunku 1, obciążenie śniegiem można wygenerować zgodnie z ASCE 7, EN 1991 lub grupami norm SIA 261 wraz z odpowiednimi wydaniami/załącznikami krajowymi.

Import placu budowy w celu określenia obciążenia śniegiem

Podstawą do obliczeń obciążenia śniegiem jest strefa obciążenia śniegiem, w której znajduje się konstrukcja. Aby określić strefę obciążenia śniegiem, a także wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem, należy ustawić lokalizację modelu w zakładce Parametry modeludanych podstawowych (rysunek 2).

Lokalizację modelu można również zaimportować bezpośrednio z mapy cyfrowej, jak pokazano na rysunku 3. Dlatego oprócz danych adresowych (w tym wysokości) strefa obciążenia śniegiem jest importowana automatycznie, a odpowiednie dane są wykorzystywane przez Kreatora obciążeń do symulacji efektów obciążenia śniegiem.

Kreatory obciążeń - obciążenia śniegiem

Kreatory obciążeń w programie RFEM 6 ułatwiają wprowadzanie obciążeń prętowych i powierzchniowych poprzez konwersję obciążeń powierzchniowych na obciążenia prętowe oraz poprzez przyłożenie obciążenia śniegiem i wiatrem do powierzchni i prętów. Można je rozwinąć w Nawigatorze danych , jak pokazano na rysunku 4.

Kreator obciążenia śniegiem pomaga w generowaniu efektów obciążenia śniegiem na dachach płaskich/jednospadowych i dwuspadowych zgodnie z wybraną normą. Po zdefiniowaniu geometrii dachu poprzez wybór węzłów narożnych dachu, program automatycznie wyświetli listę powierzchni, prętów i linii, na których zostało wygenerowane obciążenie (Rysunek 5). W przypadku dachów dwuspadowych można również ustawić obciążoną płaszczyznę dachu.

Odpowiednie parametry do określania efektów obciążenia śniegiem znajdują się również w zakładce Parametry w oknie Kreatora obciążeń (rysunek 6). W tej zakładce można również aktywować opcje, takie jak uwzględnienie mimośrodów prętów i rozkładu przekrojów. Jeżeli parametry lokalizacji modelu nie zostały wcześniej zdefiniowane, zarówno lokalizację, jak i parametry obciążenia można zaimportować z Mapy obciążeń śniegiem za pomocą odpowiedniej ikony.

Zakładka Przypadki obciążeń w tym samym oknie umożliwia generowanie obciążeń śniegiem na istniejących lub nowych przypadkach obciążeń. Na rysunku 7 obciążenie śniegiem jest zastosowane zgodnie z normą ASCE 7, dlatego program proponuje trzy domyślne przypadki obciążeń: jeden dla zrównoważonego obciążenia śniegiem (przyłożony na obie połacie dachu) i dwa dla indywidualnego obciążenia na każdej płaszczyźnie dachu.

Na koniec, wygenerowane dane są wyświetlane w zakładce Wyniki w oknie Kreatora obciążenia. Dane są dostępne dla każdego przypadku obciążenia osobno. Podczas pracy z normą ASCE 7, dane te zawierają śnieg na dachach płaskich, współczynnik nachylenia dachu oraz obciążenie dachu nachylonego, określające ostateczną wartość obciążenia śniegiem (zdjęcie 8). W przypadku niezrównoważonego obciążenia śniegiem ostateczna wartość obciążenia śniegiem nawietrznej płaszczyzny dachu wynosi 30 procent obciążenia nachylonego dachu. Wartość obciążenia śniegiem w płaszczyźnie dachu zawietrznej jest obliczana jako suma obciążenia dachu skośnego i wielkości narzutu prostokątnego.

Obciążenie śniegiem wygenerowane przez Kreatora obciążenia śniegiem pokazano na rysunku 9.

Uwagi końcowe

Kreatory obciążeń ułatwiają wprowadzanie obciążeń prętowych i powierzchniowych poprzez zapewnienie opcji konwersji obciążeń powierzchniowych na obciążenia prętowe, a także zastosowanie obciążenia śniegiem i wiatrem w szybki i prosty sposób. Dzięki temu obciążenie śniegiem można przykładać do dachów płaskich/jednospadowych i dwuspadowych za pomocą Kreatora obciążenia śniegiem, dostępnego w Nawigatorze danych lub poprzez opcję „Wstawić → Kreatory obciążeń → Obciążenie śniegiem”. W programie RFEM 6 kreatory obciążeń są połączone z narzędziem do geolokalizacji, dzięki czemu położenie modelu ' oraz parametry obciążenia mogą być importowane bezpośrednio z cyfrowej mapy obciążeń śniegiem. Następnie wystarczy zdefiniować geometrię samego dachu w Kreatorze obciążeń, który automatycznie wygeneruje obciążenia śniegiem w oparciu o wybraną normę. Kreator obciążeń może również generować obciążenia śniegiem i umieszczać je w już istniejących przypadkach obciążeń, a także dostarczyć wygenerowane dane potrzebne do określenia efektów obciążenia śniegiem.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Obciążenie śniegiem Dach dwuspadowy Jednospadowy Dach płaski

Skomentuj...

Skomentuj...

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na czacie lub na forum lub znajdź sugerowane rozwiązania i przydatne wskazówki na stronie FAQ, dostępnej przez całą dobę.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do konstrukcji drewnianych

Szkolenie online 25. maja 2022 16:00 - 17:00 CEST

Wymiarowanie aluminium ADM 2020 w\n RFEM 6

ADM 2020 Aluminium Design w RFEM 6

Webinar 25. maja 2022 14:00 - 15:00 EST

Event Invitation

Otwarte Dni Drewna

Konferencje 25. maja 2022 - 26. maja 2022

Event Invitation

XXX Konferencja Naukowo-Techniczna - Awarie Budowlane

Konferencje 23. maja 2022 - 27. maja 2022

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Webinar 2. czerwca 2022 12:00 - 13:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 dla studentów | USA

Szkolenie online 8. czerwca 2022 13:00 - 16:00 EST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 9. czerwca 2022 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 15. czerwca 2022 8:30 - 12:30 CEST

Event Invitation

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Konferencje 28. czerwca 2022 - 1. lipca 2022

ASCE 7-16 Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM 6

ASCE 7-16 Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM 6

Webinar 5. maja 2022 14:00 - 15:00 EST

Webservice i API w RFEM 6

Webservice i API w RFEM 6

Webinar 20. kwietnia 2022 14:00 - 15:00 CEST

Analiza geotechniczna w RFEM 6

Analiza geotechniczna RFEM 6

Webinar 7. kwietnia 2022 14:00 - 15:00 CEST

Obliczanie konstrukcji membranowej w RFEM 6

Obliczanie konstrukcji membranowej w RFEM 6

Webinar 17. marca 2022 14:00 - 15:00 EST

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów.
Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD