Liniowe połączenia spawane w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Liniowe połączenia spawane są przydatną funkcją programu, umożliwiającą obliczanie naprężeń w spoinie między powierzchniami w RFEM 6. Dlatego też, jeżeli w modelu powierzchniowym zostanie zdefiniowana spoina dla linii, naprężenia tej spoiny są wyznaczane za pomocą rozszerzenia 'Analiza naprężeniowo-odkształceniowa'. Ta nowa funkcja jest dostępna w pozycji Typy linii w Nawigatorze.

Liniowe połączenia spawane można zdefiniować w oknie dialogowym "Nowe liniowe połączenie spawane", jak pokazano na rysunku 2. Wybór typu połączenia jest ważny dla definicji liniowego połączenia spawanego. W programie dostępnych jest kilka typów: połączenie stykowe, narożne, zakładkowe i teowe. Należy pamiętać, że konieczne jest również zdefiniowanie typu spoiny. W zależności od typu połączenia lista zawiera różne opcje wykonania obliczeń spoin.

Liniowe połączenia spawane mogą być rozmieszczone 'W sposób ciągły' na całej długości linii. Z tego powodu podczas wprowadzania parametrów spoiny należy zdefiniować grubość spoiny w polu „Rozmiar spoiny”, natomiast pole „Długość spoiny” jest pobierane z długości linii. Liniowe połączenia spawane można przypisywać liniom i powierzchniom poprzez nadanie numeru linii i powierzchni w prawym górnym rogu okna dialogowego lub poprzez graficzną selekcję połączeń w oknie roboczym. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że ważna jest kolejność wyboru powierzchni.

Po utworzeniu i przypisaniu liniowych połączeń spawanych można wprowadzić podstawowe specyfikacje dotyczące analizy liniowego połączenia spawanego. Można to zrobić za pomocą zakładki Analiza naprężeniowo-odkształceniowa – Konfiguracja w tym samym oknie dialogowym (rys. 4) lub za pomocą pozycji Analiza naprężeniowo-odkształceniowa w Nawigatorze (rys. 5).

W pierwszej kolejności można wybrać naprężenia do obliczenia. Można na przykład obliczyć naprężenie gardzieli spoiny od obciążenia normalnego, zginania, ścinania powierzchniowego, ścinania w spoinie, naprężenia normalnego prostopadłego do płaszczyzny połączenia, wynikowego naprężenia gardzieli spoiny itd. Można zdefiniować typ naprężenia granicznego i wartość naprężenia granicznego.

W tym oknie dialogowym dostępne są również opcje specjalne. Na przykład można kontrolować wygładzanie naprężeń (tj. rozkład lokalnych szczytowych naprężeń na długości szwu spawalniczego) oraz rozkład naprężeń dla spoin pachwinowych. W przypadku spoin pachwinowych rozkład naprężeń można określić metodą uproszczoną zgodnie z EN 1993-1-8 4.5.3.3 lub metodą kierunkową zgodnie z 4.5.3.2. Możliwe jest również uwzględnienie mimośrodów spoin. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie dodatkowych momentów, które mogą wystąpić, na przykład, w przypadku konstrukcji ze spoinami pachwinowymi jednostronnymi.

Po zakończeniu obliczeń naprężenia w spoinach liniowych są dostępne w formie graficznej i tabelarycznej. W Nawigatorze można określić, które naprężenia będą wyświetlane graficznie, natomiast tabela zawiera przegląd naprężeń według sytuacji obliczeniowych, obciążeń, linii i lokalizacji.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Liniowe połączenia spawane Analiza naprężeniowo-odkształceniowa

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints; EN 1993‑1‑8:2005 + AC:2009

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 814x
  • Zaktualizowane 19. października 2022

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 12. grudnia 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenie online | Polski

RFEM 6 | Podstawowe

Szkolenie online 15. grudnia 2022 10:00 - 14:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6

Analiza naprężeń dla powierzchni i prętów w RFEM 6

Webinar 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Webinar 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 EDT

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 21. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 19. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 26. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 2. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 16. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 30. marca 2023 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Webinar 1. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania drewna

Szkolenie online 25. listopada 2022 16:00 - 17:00 CET

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Webinar 24. listopada 2022 12:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR