Liniové svary v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Liniové svary jsou užitečnou funkcí programu, která umožňuje spočítat napětí ve svarech mezi plochami v programu RFEM 6. Pokud pro linii v plošném modelu definujete svar, lze pro něj stanovit napětí pomocí addonu "Analýza napětí-přetvoření". Tato nová funkce je k dispozici v navigátoru v položce Typy pro linie.

Liniové svary lze zadat v dialogu "Nový liniový svar", jak je znázorněno na obrázku 2. Pro zadání liniového svaru je důležitý výběr typu spoje. V programu je k dispozici několik typů: tupý, rohový, přeplátovaný a T-spoj. Je také potřeba zadat typ svaru. Seznam nabízí různé možnosti pro posouzení svarů v závislosti na typu spoje.

Liniové svary lze vytvořit „spojitě“ po celé délce linie. Při zadání parametrů svaru je tedy třeba definovat „Velikost svaru“, která představuje tloušťku svaru, zatímco „Délka svaru“ vyplývá z délky linie. Liniové svary lze přiřadit liniím a plochám tak, že v dialogu zadáme číslo linie a ploch v pravém horním rohu nebo grafickým výběrem objektů v pracovním okně. Přitom je důležité vzít v úvahu pořadí, v jakém jsou plochy vybrány.

Po vytvoření a přiřazení liniových svarů lze zadat základní údaje pro posouzení liniových svarů. To lze provést v záložce Analýza napětí-přetvoření - konfigurace ve stejném dialogu (obrázek 4) nebo pomocí konfigurace v položkách Analýzy napětí-přetvoření v navigátoru (obrázek 5).

Nejdříve vybereme, která napětí se mají vypočítat. Můžeme tak například spočítat napětí ve svaru od normálového zatížení, ohybu, smykového zatížení plochy, smykového zatížení svaru, normálového napětí kolmo na rovinu spoje, výsledné napětí ve svaru atd. Je zde možné zadat typ mezního napětí a hodnotu mezního napětí.

V tomto dialogu jsou k dispozici také speciální možnosti. Můžeme tak například nastavit vyhlazení napětí (tzn. průběh lokálních extrémů napětí po délce svaru) a průběh napětí pro koutové svary. U koutových svarů lze rozdělení napětí stanovit zjednodušenou metodou podle EN 1993-1-8 4.5.3.3 nebo metodou uvažující směr namáhání podle 4.5.3.2. Přitom je možné zohlednit také excentricity svaru. Tímto způsobem je možné zohlednit další momenty, které se mohou vyskytnout například u jednostranných koutových svarů.

Po výpočtu se napětí v liniových svarech zobrazí v grafické i tabulkové podobě. V navigátoru lze nastavit, která napětí se v grafickém okně zobrazí, zatímco v tabulce lze zobrazit napětí po návrhových situacích, zatíženích, liniích a místech.

Klíčová slova

Liniové svary Analýza napětí-přetvoření

Literatura

[1]   Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků; EN 1993‑1‑8:2005 + AC:2009

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 771x
  • Aktualizováno 6. září 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 12. prosince 2022 16:00 - 17:00 CET

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 21. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 19. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 26. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 2. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 16. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 30. března 2023 9:00 - 13:00 CEST

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Webinář 1. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 25. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 11:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 21. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR