Automatyczny proces wymiarowania istniejącego zbrojenia powierzchniowego

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Automatyczny proces wymiarowania zbrojenia określa zbrojenie powierzchniowe, które zapewnia wymaganą ilość zbrojenia wynikającego z obliczeń.

Rozpoczynając projektowanie żelbetowych stropów lub ścian, zwykle nie wiemy dokładnie, ile zbrojenia należy rozmieścić w powierzchniach. Po wykonaniu pierwszego przebiegu obliczeniowego z uwzględnieniem wcześniej oszacowanej powierzchni zbrojenia lub jego podstawowej ilości, drugim krokiem jest dostosowanie istniejącego zbrojenia powierzchniowego do wyliczonej wymaganej powierzchni tegoż zbrojenia. Wynik dla niezakrytej powierzchni zbrojenia jest w tym wypadku bardzo pomocny. Powierzchnię zbrojenia reguluje się albo poprzez dostosowanie zbrojenia podstawowego, albo poprzez ułożenie zbrojenia dodatkowego. Następnie rozpoczyna się drugi etap obliczeń z dostosowaną powierzchnią zbrojenia i przeprowadza się kontrolę obliczeń. Może się zdarzyć, że wewnętrzne ramię dźwigni ulegnie zmniejszeniu na skutek dodatkowo zdefiniowanych wzmocnień powierzchniowych i ponownie zwiększy się wymagana ilość zbrojenia Wymaga to dalszej regulacji zbrojenia i ponownego wykonania obliczeń żelbetowych.

Dzięki funkcji automatycznego procesu projektowania w celu znalezienia odpowiedniego zbrojenia powierzchniowego, możemy w programie pominąć opisane wcześniej kroki potrzebne do dopasowania zbrojenia. Wymagane korekty ilości zbrojenia dokonywane są automatycznie, zgodnie ze specyfikacją użytkownika. Na przykład, aby pokryć wymagane zbrojenie, można wygenerować istniejące zbrojenie podstawowe lub też automatycznie wygenerować dodatkowe zbrojenie w wymaganych lokalizacjach. Poniżej opisane jest okno dialogowe wprowadzania oraz możliwe zastosowania zilustrowane na różnych przykładach.

Definiowanie parametrów obliczeniowych

W oknie dialogowym 'Zbrojenie powierzchniowe' znajduje się pozycja 'Auto...' dla średnicy prętów zbrojeniowych i rozstawu, służąca do ustawiania automatycznego procesu wymiarowania.

W zależności od kierunku zbrojenia funkcja obliczeniowa może zostać wykorzystana dla średnicy prętów lub dla ich rozstawu. W przypadku wybrania opcji "Auto..." automatycznie otworzy się okno dialogowe wprowadzania dodatkowych parametrów obliczeniowych. Określono górną i dolną wartość graniczną. Opcjonalnie można również określić listę dopuszczalnych wartości. W ten sposób można na przykład zapewnić, że w przypadku średnic prętów zbrojeniowych stosowane będą wyłącznie średnice dostępne w bibliotece programu.

Ponadto w funkcji wymiarowania można kontrolować priorytet zbrojenia. W trakcie obliczeń wszystkie zbrojenia o priorytecie 1 są wykorzystywane w pierwszym etapie obliczeń i mają na celu uwzględnienie różnicy między wymaganym a istniejącym zbrojeniem (powierzchnia bez zapewnionego zbrojenia). Jeżeli przy zadanych parametrach projektowych nie jest możliwe osiągnięcie różnicy zbrojenia, wstawiana jest maksymalna możliwa ilość zbrojenia i rozpoczynane są od nowa obliczenia żelbetowe. W ten sposób powstaje nowe „niepokryte zbrojenie”. To pozostałe zbrojenie zostanie teraz przykryte obszarami zbrojenia o priorytecie obliczeniowym 2. Proces obliczeniowy jest prowadzony do momentu całkowitego pokrycia zbrojenia lub osiągnięcia najwyższego priorytetu obliczeniowego. Stosując priorytet obliczeń, możliwe jest zmniejszenie ilości zbrojenia.

Przykład zastosowania

Zastosowanie automatycznego wymiarowania zbrojenia powierzchniowego pokazano na płycie stropowej. Zadaniem programu jest automatyczne znalezienie dodatkowego zbrojenia górnego (średnicy pręta zbrojeniowego) nad ścianą wewnętrzną i słupem wewnętrznym za pomocą funkcji automatycznego wymiarowania. Nad obszarami podparcia definiowane jest „wolne zbrojenie prostokątne”, a funkcja obliczeń jest aktywowana dla prętów o możliwych średnicach od 8 do 16 mm. Nad słupem wewnętrznym umieszczane jest drugie zbrojenie powierzchniowe o priorytecie obliczeniowym 2. W ten sposób, w razie potrzeby, określane jest zbrojenie stopniowane.

W tabeli i na grafice zbrojenie powierzchniowe jest wyświetlane z wyrażeniem "Auto ...", o ile obliczenia nie zostały jeszcze rozpoczęte. Dzięki temu można szybko sprawdzić, której powierzchni zbrojenia przypisano tę funkcję obliczeniową.

Po zakończeniu wymiarowania betonu wyliczone średnice prętów lub rozstawy są wyświetlane w tabeli wyników "Zbrojenie powierzchniowe" w rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych. Niepotrzebne kierunki zbrojenia wyświetlane są w tabeli wyników jako "- -".

W graficznym przedstawieniu zbrojenia powierzchniowego w nawiasach pokazane są również obszary zbrojenia określone w procesie projektowania. W oknie dialogowym Zbrojenie powierzchniowe wyświetlane są również średnice prętów/rozstawy określone podczas wymiarowania. Obliczone średnice prętów można teraz wykorzystać jako dane wejściowe i zakończyć proces wymiarowania zbrojenia powierzchniowego.

Określone przez program średnice/rozstawy prętów zbrojeniowych można również przenieść za jednym razem do pól wejściowych w celu ich wielokrotnego wyboru lub dla wszystkich powierzchni zbrojonych.

Na poniższym rysunku w formie graficznej przedstawiono automatycznie zaprojektowaną ilość zbrojenia W tym miejscu bardzo wyraźnie widać stopniowe zbrojenie nad słupem.

Podsumowanie

Automatyczny proces projektowania znacznie ułatwia wprowadzenie lub definiowanie zbrojenia powierzchniowego. Za pomocą tej funkcji program automatycznie określa wymaganą średnicę prętów lub wymagany rozstaw prętów zbrojenia powierzchniowego w zależności od niezakrytej powierzchni zbrojenia.

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer

Kierownik działu inżynierii produktu ds. Betonu i obsługi klienta

Pan Meierhofer, lider programów w dziedzinie konstrukcji betonowych, jest do dyspozycji zespołu wsparcia klienta w przypadku pytań dotyczących obliczeń betonu zbrojonego i sprężonego.

Słowa kluczowe

Zbrojenie powierzchni Zbrojenie Wymiarowanie Płyta

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 510x
  • Zaktualizowane 25. września 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

RFEM 6
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Concrete Design for RFEM 6

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR