Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu  

FAQ 000769 PL

1. grudnia 2017

Robert Vogl Obliczenia RFEM RSTAB

Co oznacza ustawienie parametru obliczeniowego "Pojedyncze pręty podczas każdego iteracji"?

Odpowiedź

W pierwszym kroku iteracji uwzględniane są wszystkie pręty. Przed kolejnym krokiem program określa, które pręty wytrzymałościowe ze względu na swoją definicję nie są w stanie przeciwstawić się naprężeniom ściskającym, na przykład prętom rozciąganym o ujemnych siłach osiowych. Następnie pręt rozciągany o największej sile ściskającej zostaje usunięty z macierzy sztywności. W ten sposób następuje kolejny etap iteracji.

Następnie, definicje prętów są porównywane z określonymi siłami osiowymi. W kolejnym kroku iteracji pręt rozciągany poddawany najwyższym oddziaływaniom jest usuwany z macierzy sztywności. Ta procedura jest kontynuowana do momentu, gdy żadne pręty nie będą poddane siłom wewnętrznym, na które nie będzie można się oprzeć.

W ten sposób często można uzyskać lepsze odwzorowanie zbieżności dla systemu ze względu na efekty redystrybucji. Ta opcja obliczeń wymaga więcej czasu, ponieważ program musi przejść przez większą liczbę iteracji. Ponadto należy się upewnić, że została ustawiona wystarczająca liczba możliwych iteracji (patrz sekcja "Ustawienia" na Rysunku).

W przypadku tej metody może się zdarzyć, że początkowo uszkodzony pręt zostanie ponownie wstawiony, ponieważ jest on poddawany siłom rozciągającym w wyniku możliwych efektów redystrybucji.

Słowa kluczowe

Pręt naprężający macierz sztywności zbieżność iteracja awaria

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD