Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000769 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Co stanovit výpočet parametrického parametru "Vypadávající pruty, které se mají jednotlivé iteracemi odstranit"?

Odpověď

V prvním iteračním kroku se zohlední všechny pruty. Před dalším krokem program určuje, které pruty nemohou v důsledku jejich zadání odolat stanoveným tlakovým silám, například tahové pruty se zápornými normálovými silami. Tahový prut s největší tlakovou silou se pak vyjme z matice tuhosti. Následuje iterační krok.

Dále se přiřadí definice prutu k určeným normálovým silám. Při dalším iteračním kroku, který působí nejvyšší tlakové zatížení, se z matice tuhosti odstraní. Tento postup pokračuje tak dlouho, dokud žádný prut nepůsobí na vnitřní síly, kterému neodolá.

Tímto způsobem lze kvůli redistribuci efektů často dosáhnout lepší konvergenční chování systému. Tato volba výpočtu vyžaduje více času, protože program musí běžet po větším počtu iterací. Kromě toho je třeba dbát na dostatečný počet možných iterací (viz Obrázek v sekci "Nastavení").

Při této metodě může dojít také k opětovnému vložení prvního neúčinného prutu, protože je vystaveno tahovým silám vlivem možných redistribučních efektů.

Klíčová slova

Tažná tyč matice tuhosti konvergence iterace porucha

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD