Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

Chciałbym przeanalizować wyboczenie na zginanie dla elementów drewnianych z imperfekcjami i siłami wewnętrznymi według teorii II rzędu. Czy wystarczy aktywować go w sekcji Szczegóły w module RF- / TIMBER Pro lub czy konieczne są inne ustawienia?

Odpowiedź

Ustawienie na rysunku 01 wpływa tylko na stronę obliczeniową. Po aktywowaniu tej funkcji, projekty wyboczeniowe w oknie "Długości efektywne" zostają dezaktywowane. W ten sposób przeprowadzana jest analiza wyboczeniowa.

Rysunek 01 - Szczegółowe ustawienia w module dodatkowym RF- / TIMBER Pro

Aby obliczyć wartości obliczeniowe sztywności, należy je zmniejszyć o częściowy współczynnik bezpieczeństwa zgodnie z [1] . W tym celu w parametrach obliczeniowych należy zaznaczyć zaznaczoną opcję (patrz Rysunek 02).

Rysunek 02 - Redukcja sztywności dzięki częściowemu współczynnikowi bezpieczeństwa

Jeżeli automatyczna kombinatoryka została zastosowana dla normy EN 1990 + EN 1995, ustawienie to jest aktywowane automatycznie dla kombinacji dla ULS według analizy drugiego rzędu. W przypadku kombinacji dla SLS opcja ta jest automatycznie dezaktywowana, a także dla kombinacji generowanych według liniowej analizy statycznej. Automatyczne przydzielanie odbywa się jednak tylko za pomocą typu obliczeń w oknie dialogowym "Kombinacje wyrażeń" (patrz Rysunek 03).

Rysunek 03 - Metoda obliczania kombinacji

W celu obliczenia sztywności składowych z 5% wartości kwantylowej parametrów sztywności podzielonych przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa należy dodatkowo w parametrach obliczeniowych aktywować funkcję "Modyfikować sztywność" i ręcznie zmodyfikować sztywności.

Rysunek 04 - Modyfikowanie sztywności dla kombinacji obciążeń

Słowa kluczowe

Analiza II rzędu Wyboczenie analiza stateczności Konstrukcje drewniane metoda pręta zastępczego

Literatura

[1]   Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings; EN 1995-1-1:2010-12

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD