Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Chtěl bych provést posouzení na ohyb boulení u dřevěných prvků s imperfekcemi a vnitřními silami podle teorie druhého řádu. Je to dostatečné pro aktivaci v Detailech přídavného modulu RF-/TIMBER Pro nebo je nutné provést další nastavení?

Odpověď

Nastavení na obr. 01 má vliv pouze na straně posouzení. Po aktivaci této funkce budou posouzení vzpěru v okně „Účinné délky“ deaktivována. Provede se tedy pouze posouzení na klopení.

Obr. 01 - Detailní nastavení v přídavném modulu RF- / TIMBER Pro

Aby bylo možné počítat s návrhovými hodnotami tuhostí, je třeba je snížit podle dílčího součinitele spolehlivosti podle [1] . Za tímto účelem v parametrech výpočtu vybereme zvýrazněnou volbu (viz Obrázek 02).

Obr. 02 - Snížení tuhosti vlivem dílčího součinitele spolehlivosti

Pokud použijeme automatické kombinace pro normu EN 1990 + EN 1995, provede se toto nastavení v kombinaci pro MSÚ automaticky podle analýzy druhého řádu. U kombinací pro SLS a kombinací vygenerovaných podle lineární statické analýzy je tato volba automaticky deaktivována. Kombinace se ovšem automaticky přiřadí pouze pomocí metody analýzy v záložce „Kombinační pravidla“ (viz obr. 03).

Obr. 03 - Výpočetní metoda kombinací

Pokud chceme vypočítat tuhosti konstrukčního prvku s 5% kvantilovou hodnotou parametrů tuhosti vydělenou dílčím součinitelem spolehlivosti, je třeba v parametrech výpočtu dodatečně aktivovat volbu „Upravit tuhosti“ a ručně upravit tuhosti.

Obr. 04 - Změna tuhosti kombinací zatížení

Klíčová slova

Analýza podle teorie II. řádu Vzpěr Posouzení stability Dřevěné konstrukce metoda náhradního prutu

Literatura

[1]   Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings; EN 1995-1-1:2010-12

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD