107x
005509
2024-04-30

Współrzędne węzła w modelu

Czy mogę wyświetlić współrzędne węzłów w modelu?


Odpowiedź:

Tak, jest to możliwe. Przesuń kursor myszy nad węzeł i poczekaj chwilę. Pojawi się okienko ze współrzędnymi węzła.


Autor

Pan Faulstich jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości programu RFEM i zapewnia wsparcie klienta.