Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Wyszukiwarka FAQ
Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 • Odpowiedź

  Poniżej znajduje się szczegółowy opis w postaci pliku PDF. W nim znajdziesz wszystkie niezbędne kroki, aby przenieść wirtualnego klucza sprzętowego na inny serwer.
 • Odpowiedź

  Jeżeli w komputerze nie jest już używany żaden plik autoryzacyjny, program próbuje ponownie aktywować blokadępoprzez softlock. Ponieważ jest on już aktywny, pojawia się odpowiedni komunikat. Istnieją dwa sposoby zastosowania aktywowanej już licencji na klientach.
  1. W oknie dialogowym "Autoryzacja" należy zaznaczyć opcję "Wersja demonstracyjna" i wprowadzić ją w następujący sposób: Pomoc -> Autoryzacja -> Importować plik autoryzacyjny
  2. Zmień nazwę pliku AUTHOR.ini na AUTHORE.ini i zapisz go w katalogu C: \ ProgramData \ Dlubal \ Global \ General
 • Odpowiedź

  W przypadku licencji pojedynczego użytkownika użytkownik może korzystać z programów licencjonowanych na jego stanowisku roboczym. Korzystanie z licencji jest kontrolowane za pomocą klucza (klucz sprzętowy USB, zwany również kluczem sprzętowym lub softlockiem). Klawisz znajduje się bezpośrednio na komputerze odpowiedniej stacji roboczej. Zamiast blokady klucza USB oprogramowanie (softlock) może również przyjąć funkcję zabezpieczającą. Odpowiedni plik autoryzacyjny (author.ini) służy do określania, które programy mogą być obsługiwane za pomocą odpowiedniego przycisku.


  Zaletą takiej licencji dla pojedynczego użytkownika jest to, że użytkownik zawsze ma taką samą konfigurację programów, jaka jest dostępna w postaci klucza. Nikt inny nie może jednocześnie używać ani blokować programów. Programy te można na przykład łatwo przenosić z jednego komputera na drugi poprzez blokadę USB. Warunkiem jest, aby programy zostały zainstalowane na komputerze z odpowiednią autoryzacją.

  To samo działa z softlockiem. W tym przypadku procedura relokacji jest nieco bardziej skomplikowana i może zostać przeprowadzona za pomocą oprogramowania. Licencje dla pojedynczego użytkownika są szczególnie korzystne dla mniejszych biur z mniejszą liczbą użytkowników, którzy zawsze pracują z tą samą konfiguracją oprogramowania.

  W przypadku licencji sieciowej ochrona licencji jest aktywowana za pomocą specjalnego klucza sieciowego. Dostępny jest również jako twardy klucz USB lub softlock. Klucz sieciowy można podłączyć lub zainstalować na dowolnym komputerze, do którego można uzyskać dostęp w sieci. Następnie specjalny menedżer licencji kontroluje dostęp do niego. Oprogramowanie Dlubal jest instalowane w taki sam sposób jak w przypadku licencji pojedynczego użytkownika. Plik autoryzacyjny określa, że klucz zabezpieczający jest poszukiwany w sieci.

  Zaletą licencji sieciowej jest to, że nie ma już potrzeby zmiany / przeniesienia klucza ze stacji roboczej na stację roboczą. Po zainstalowaniu oprogramowania można z niego korzystać również wtedy, gdy jedna licencja jest darmowa i nie jest już używana przez innego użytkownika. Kolejną istotną zaletą jest to, że poszczególne cechy modułów można lepiej dostosować do wymagań. Rzadziej stosowane moduły dodatkowe można nabyć w mniejszych ilościach niż pracownicy, którzy muszą mieć możliwość pracy z nimi. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie, że inny pracownik będzie korzystał z licencji w tym samym czasie. Moduły dodatkowe można podzielić między sobą. Z uwagi na możliwość stosowania softlocków można ich używać również na maszynach wirtualnych. W przypadku korzystania z licencji sieciowych można też zdalnie uzyskać dostęp do programów Dlubal, na przykład za pomocą Pulpitu zdalnego. Ponieważ nie każdy ma fizyczny dostęp do serwera, na przykład licencja jest lepiej zabezpieczona przed kradzieżą i nie trzeba jej szukać u innych pracowników.

  Licencje sieciowe są obecnie standardem dla większych firm zatrudniających kilku pracowników.

  Przykład:
  Licencja dla jednego użytkownika
  Pracownik A pracuje w obszarze żelbetowym:
  RFEM, RF-CONCRETE, EC2 dla RFEM, RF-PUNCH Pro, RF-CONCRETE Columns

  Pracownik B działa w branży konstrukcji stalowych:
  RF-STEEL EC3, RF-STABILITY, RF-DYNAM natural oscillations

  Pracownicy A również potrzebują dostępu do RF-DYNAM Basis, więc muszą uzyskać klucz od pracownika B. Nie może on jednak obrabiać konstrukcji z betonu zbrojonego.

  Porównaj licencję sieciową na tym samym sprzęcie
  Dwie licencje RFEM, RF-CONCRETE, EC2 dla RFEM, RF-PUNCH Pro, RF-CONCRETE Columns, RF-STEEL EC3, RF-STABILITY, RF-DYNAM Natural Vibrations

  Każdy pracownik może korzystać z pełnego zakresu modułów dodatkowych, o ile inny z nich nie pracuje z nimi w tym samym czasie. Licencja jest stosowana tylko wtedy, gdy moduł dodatkowy jest otwarty (w użyciu). Na przykład można też edytować układ konstrukcyjny przy użyciu mieszanych materiałów stalowych i betonowych.

  Ze względu na zwiększoną użyteczność i elastyczność modułów dodatkowych licencje sieciowe są powiązane z dodatkową opłatą w wysokości ok. 25% początkowej ceny licencji (wszystkie ceny podane są w sklepie internetowym).
 • Odpowiedź

  Niestety na maszynach wirtualnych nie można uruchamiać licencji jednoosobowych. Licencjonowanie nie jest możliwe przy użyciu klucza sprzętowego USB ani licencji softlock.


  Wersja testowa lub wersja trialowa RFEM 5 lub RSTAB 8 jest wersją ograniczoną czasowo, obsługiwaną przez softlock. Z tego względu wersji trial programu RFEM 5 lub RSTAB 8 nie można przetestować na maszynie wirtualnej.

  Zasadniczo w maszynie wirtualnej istnieje również możliwość obsługi licencjonowanej wersji programu RFEM 5 lub RSTAB 8. Do tego potrzebna byłaby licencja sieciowa.

  To samo dotyczy wersji testowych programów samodzielnych SHAPE-MASSIVE, ROLL-TIMBER, FE-BEUL, CRANEWAY i VERBUND-TR.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji FAQ002288 .

 • Odpowiedź

  Niestety, nie jest możliwe bezpośrednie zapisanie Softlocka. Przed rozpoczęciem klonowania lub przed formatowaniem lub wymianą sprzętu należy najpierw przenieść licencję na inny komputer tymczasowy. Następnie można przenieść licencję z powrotem po klonowaniu, po sformatowaniu lub wymianie sprzętu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w sekcji "Pobieranie".
 • Odpowiedź

  Tak, jest to możliwe. Oprócz tradycyjnego klucza sprzętowego typu hardlock (klucz sprzętowy USB) istnieje również możliwość zastosowania tzw. Softlock dongle. W celu identyfikacji zostaje utworzony wirtualny odcisk palca, a zatem licencja jest połączona z komputerem lub maszyną wirtualną. Ważne jest, aby rozważyć funkcje opisane w poniższym linku.
 • Odpowiedź

  Niestety nie jest to możliwe. Zarówno dostęp zdalny, jak i korzystanie z oprogramowania do wirtualizacji są zaplanowane i zablokowane.

  Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie klucza sieciowego. W ten sposób licencję można uzyskać również za pomocą Pulpitu zdalnego lub maszyny wirtualnej. W dziale handlowym należy zwrócić uwagę na temat zamiany klucza sprzętowego.
 • Odpowiedź

  Aby dezaktywować blokadę softlock, należy wykonać następujące czynności:

  1. Pobierz nasze narzędzie do dezaktywacji http://download.dlubal.com/?file=DeactivateLicense.zip
  2. Wypakuj archiwum ZIP na PC przy użyciu aktywnego softlock'a.
  3. Narzędzie należy uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku "DeactivateLicense.exe".
  4. Wybrać softlock, który ma zostać dezaktywowany, i nacisnąć "Dezaktywować".
  5. Prześlij nam *. * Plik Ack utworzony po dezaktywacji.
 • Odpowiedź

  Możesz sprawdzić ten port za pomocą klienta Telnet. W tym celu należy najpierw aktywować klienta Telnet za pomocą wewnętrznych komponentów systemu Windows (patrz rysunek). Jeśli tak jest, możesz uruchomić następujące polecenie w wierszu polecenia:


  telnet xxx.xxx.xxx.xxx 1947 (z „xxx.xxx.xxx.xxx” - adres IP serwera)


  Jeśli wpis następuje po pustym oknie, połączenie jest udane. Jeśli klient Telnet nie może ustanowić połączenia, zostanie ono wygenerowane, a komputer IT nawiąże połączenie z portu 1947. • Odpowiedź

  Licencja musi zostać przeniesiona ponownie. Przy pomocy „Pomoc” -> „Autoryzacja” możesz ponownie przeczytać licencję na komputerze docelowym.

1 - 10 z 22

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Najlepsze wsparcie klienta

„Bardzo dziękuję za użyteczną informację. 

Chciałbym skomplementować Wasz zespół ds. wsparcia technicznego. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie udzielane są odpowiedzi. Jesli chodzi o oprogramowanie do analizy statycznej, korzystam z kilku programów wraz z umową serwisową, ale Wasze wsparcie techniczne jest zdecydowanie najlepsze.”