Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Wyszukiwarka FAQ
Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 • Odpowiedź

  Aby utworzyć obciążenie temperaturowe na pręcie przy użyciu interfejsu COM, należy użyć obciążenia prętowego o następujących parametrach:

  Dim memory Jako RSTAB8.MemberLoad
  memload.Direction = LocalZType
  memload.Distribution = UniformType
  memload.Magnitude1 = T_c
  memload.Magnitude2 = dT
  memload.ObjectList = "1"
  memload.Type = TemperatureType

  Gdzie T_c odpowiada składowej stałej temperatury, a dT powierzchni górnej i dolnej.
 • Odpowiedź

  Metoda zgodna z EC 3 może być stosowana tylko dla krzywych temperatury z EN 1990-1-2. W przypadku uproszczonego obliczania temperatury stali w EC 3-1-2 można uwzględnić wzrost gradientów temperatury, w tym uproszczonym obliczeniu nie jest możliwy spadek temperatury. W programie można jednak stosować również temperatury stali (patrz Rysunek 1).
 • Odpowiedź

  W programie można wprowadzić temperaturę końcową ze stali. Funkcja ta została zastosowana, aby na przykład wykorzystać wyniki z rzeczywistych zdarzeń pożarowych lub miejsc badań ogniowych i przeprowadzać analizy z dokładniejszą temperaturą, ponieważ wzrost temperatury jest zazwyczaj podzielony na kilka faz podczas rzeczywistego opalania, a zatem jest korzystniejszy dla projekt.

  W przypadku analizy w płaszczyźnie temperatury wykazuje się, że najwyższa temperatura występująca w składowej konstrukcyjnej jest mniejsza niż krytyczna temperatura stali. Krytyczną temperaturą stali jest temperatura, przy której opór konstrukcji jest tak duży, jak obciążenie wynikające z obciążeń mechanicznych.

  Nie jest to konstrukcja zgodna z ULS, ponieważ w tym przypadku nie są przeprowadzane analizy stateczności. Z tego względu niniejszy sposób można wykorzystać do wstępnego obliczenia elementu konstrukcyjnego, na przykład poprzez obliczenie temperatury krytycznej przy użyciu stopnia obciążenia momentem. Ta metoda nie jest dostępna bezpośrednio, ale istnieje możliwość iteracyjnego określenia temperatury krytycznej przez podanie temperatury, ale zaleca się, aby uwzględnić analizę stateczności. Temperatura krytyczna może być mniejsza niż temperatura we wzorcu w Eurokodzie, ponieważ jak zwykle nie jest uwzględniana analiza stateczności.

 • Odpowiedź

  Temat można łatwo zilustrować na belce jednoprzęsłowej. Trzy układy są opisane poniżej. Modele te są opisane w załączonym pliku.

  System 1

  Statycznie określona struktura (bez podłoża), dT = 80 ° na powierzchni

  Krzywa pręta jest skierowana do góry, ale nie jest naprężona.

  Układ 2a

  Podobnie jak w systemie 1, ale z dodatkowym podpórką sprężystą. Podłoże sprężyste prętowe jest wprowadzane bez możliwości uszkodzenia (nieliniowość).

  W przypadku wyświetlania naprężeń sigma_x pręta dla układu konstrukcyjnego 2a na górnej powierzchni pręta i jego pręcie rozciągającym na dolnej powierzchni pręta zostanie zaobserwowany ściskanie (patrz Rysunek 01).

  Z powodu zakrzywienia pręta i sprężystej podporowej konstrukcji prętowej powstaje siła kontaktowa pz, która powinna utrudnić zakrzywienie pręta w górę (patrz Rysunek 02).

  Te siły kontaktowe pz (Rysunek 02) są powodowane przez krzywiznę pręta wywołaną temperaturą i narzuconym fundamentem pręta. Wyświetlane siły kontaktowe można zastąpić obciążeniem przeciwnym do zakrzywienia. Jest to pokazane w systemie 2b w przykładowym pliku.

  Układ 2b

  Usuwa podporę prętową i przenosi obciążenie pręta zmiennego w kierunku Z.

  Porównanie wyników (na przykład odkształceń uz) dla obu układów 2a i 2b powoduje, że wyniki są równoważne (patrz Rysunek 03). 

  Dodatkowo można wyświetlić naprężenia sigma_x dla obu systemów 2a i 2b. Są one również równoważne (patrz: Rysunek 04).

  Układ 3 wprowadzono tylko w celu udokumentowania naprężeń spowodowanych różnicą temperatur w statycznie wyznaczonym układzie (bez fundamentu).

  Wyniki udokumentowane w przykładzie "belki jednoprzęsłowe" mogą być stosowane również na powierzchniach na podłożu sprężystym.

 • Odpowiedź

  Temperatura obudowy jest bardzo istotna w konstrukcji zespolonej. Rozróżniamy następujące przypadki obciążeń: grzanie od góry (przez betonowanie) i grzanie poniżej. Ponieważ w tym miejscu należy zdefiniować zmianę temperatury, obciążenie definiuje się jako delta T. Często belka kompozytowa jest modelowana za pomocą mimośrodu, który jest połączony z powierzchnią. W tym celu należy podzielić różnicę temperatur między obydwoma elementami (powierzchnia i pręt). Obciążenie pręta jest zdefiniowane jako obciążenie prętowe, przy czym różnica temperatur jest większa niż wysokość pręta podzielona przez całkowitą wysokość przekroju złożonego ($ \ trójkąt T \ razy \ szerokość {h_s} {h_g} $). Jeżeli górne włókna pręta są zimniejsze niż dolne, wartość należy zdefiniować jako ujemną.
  Na koniec na powierzchnię zostaje naniesiona pozostała różnica temperatur. W tym przypadku należy zadbać o to, by na powierzchni zdefiniować temperaturę pręta jako Tc, a na powierzchnię pozostawić nadal brakującą temperaturę w postaci delta T.
 • Odpowiedź

  W przypadku stałego grzania / chłodzenia przekroju (składowa membranowa) należy zdefiniować parametr obciążenia Tc. Spowoduje to automatyczną zmianę długości wzdłuż osi x. Nie jest konieczne wyraźne zaznaczanie kierunku x.

  Parametr obciążenia ΔT opisuje różnicę temperatur od górnej strony pręta do spodniej strony pręta (składowej zginania). Można to zdefiniować w kierunku y lub z.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Najlepsze wsparcie klienta

„Bardzo dziękuję za użyteczną informację. 

Chciałbym skomplementować Wasz zespół ds. wsparcia technicznego. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie udzielane są odpowiedzi. Jesli chodzi o oprogramowanie do analizy statycznej, korzystam z kilku programów wraz z umową serwisową, ale Wasze wsparcie techniczne jest zdecydowanie najlepsze.”