Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Wyszukiwarka FAQ
Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 • Odpowiedź

  W tym przypadku bardzo pomocne jest wyświetlanie wyników na powierzchniach.
  Domyślnie ustawione są tylko wartości ekstremalne. Dodatkowo w nawigatorze Wyniki można określić, czy mają być wyświetlane wartości ekstremalne całego modelu, wszystkich powierzchni lub brył, czy też wszystkich lokalnych wartości szczytowych.
 • Odpowiedź

  W tym celu należy otworzyć okno dialogowe "Dane ogólne" bieżącego modelu. W tym celu należy kliknąć opis modelu prawym przyciskiem myszy w nawigatorze Dane. Zobacz Rysunek 01.

  Alternatywnie można otworzyć okno dialogowe "Dane ogólne" za pomocą menu "Edytować". Zobacz Rysunek 02.

  W oknie dialogowym "Dane ogólne" można wybrać normę, według której będą przeprowadzane kombinatoryki. Or Niezależnie od tego, czy tworzone są kombinacje obciążeń (KO), czy też kombinacje wyników (KO). Rysunek 03.

  Jeżeli w istniejącym pliku dostępne są już KO lub KO, pojawia się pytanie, czy program powinien usunąć, czy też zachować istniejące kombinacje. Patrz Rysunek 04.
 • Odpowiedź

  Dodatkowy moduł RF-CONCRETE Deflect jest dostępny do obliczeń odkształceń stanu II w RF-CONCRETE Surfaces.

  W celu obliczeń analitycznych odkształceń w stanie II funkcja RF-CONCRETE Deflect wymaga unikalnej sytuacji obciążenia, którą można wprowadzić tylko za pomocą kombinacji obciążeń (KO). Kombinacje wyników nie oferują wyraźnego obciążenia, niezależnie od tego, czy są to addytywne, czy też jako kombinacja otoczona LUB. Z tego względu podczas obliczania odkształceń w RF-CONCRETE Surfaces przy użyciu funkcji RF-CONCRETE Deflect należy wprowadzić wspomniany komunikat o błędzie. Zobacz Rysunek 01.

  Aby uniknąć tego problemu, zamiast kombinacji wyników można wygenerować kombinacje obciążeń (KO). Jeżeli nadal ma zostać przeprowadzone obliczanie stanu granicznego nośności za pomocą KW, oprócz K istniejących, dla których mają zostać obliczone odkształcenia, można dodatkowo utworzyć współrzędną (CC) z wykorzystaniem funkcji RF-CONCRETE Deflect. Zobacz Rysunek 02.

  Ważne jest, aby obliczenia RF-CONCRETE Surfaces były obliczane dla obliczeń odkształceń z domyślnie quasi-trwałej sytuacji obliczeniowej. Rysunek 03. Oznacza to, że KO, dla którego mają być obliczane odkształcenia, należy zdefiniować jako "quasi-stały". W oknie dialogowym można też zdefiniować ustawienia warunków obliczeniowych (patrz Rysunek 03).
 • Odpowiedź

  Poprawne jest, że w tabeli 4.13 "Powierzchnie - odkształcenia lokalne" nie są wyświetlane odpowiednie przypadki obciążeń.

  Można je jednak znaleźć na przykład w tabeli 4.4 "Pręty - odkształcenia lokalne". Zobacz Rysunek 01.

  W przypadku definiowania odpowiednich przypadków obciążeń dla max. Jeżeli widoczne są odkształcenia RC na określonej powierzchni, na tej powierzchni można wstawić pręt. Aby pręt ten nie wpłynął na sztywność powierzchni, zaleca się stosować na przykład bardzo mały przekrój.

  Jeżeli pręt został poprawnie zintegrowany lub usieciowany na powierzchni, uzyskana jest tabela pokazana na rysunku 01. Rysunek 02 przedstawia odpowiednie odkształcenie składowej powierzchni.

  Opcjonalnie można teraz kliknąć żądany wynik w wierszu (dla przykład max u), aby wykonać kliknięcie prawym klawiszem myszy. W menu kontekstowym można teraz użyć opcji Wygeneruj KO według Wybranego Rządu, za pomocą której można wygenerować KO zawierający przypadki obciążeń należące do wybranej wartości. Rysunek 03.

  Po uruchomieniu tego polecenia z KW otrzymają Państwo KO z odpowiednimi przypadkami obciążeń. Rysunek 04 przedstawia wyniki wygenerowanego CO i maks. Odkształcenia w rozpatrywanym polu.
 • Odpowiedź

  Sprawdź, czy w swojej strukturze wprowadzono "Nieliniowości". Na przykład: "Podpory uszkodzeniowe", "Nieliniowości (pręty ściskane lub rozciągane)" lub "Nieliniowe zachowanie się materiału" (patrz Rysunek 01).

  To ostrzeżenie pojawia się natychmiast po dodaniu przypadków obciążeń dla kombinacji wyników w takich konstrukcjach (patrz Rysunek 02).

  Podczas dodawania przypadków obciążeń w kombinacji wyników (KW) dodawane są tylko wyniki poszczególnych przypadków obciążeń. Oznacza to, że prawidłowe "Nieliniowości" mogą nie być prawidłowe, ponieważ pręt może być wyświetlany nieprawidłowo. Na przykład zawiedzie w jednym przypadku obciążenia, ale nie w innym przypadku obciążenia. W przypadku zastosowania KW zsumowano zatem wyniki z różnych systemów konstrukcyjnych. Prowadzi to do nieprawidłowych wyników.

  W tych przypadkach należy użyć kombinacji obciążeń (KOs). W takim przypadku zostanie utworzony duży przypadek obciążenia (kombinacja obciążeń) i obliczona sytuacja obciążenia zostanie zastosowana łącznie. Pozwala na prawidłowe odwzorowanie nieliniowości w konstrukcji.

  Alternatywnie - w przypadku, gdy ze względu na czas obliczeń wymagane jest obliczenie z KW - można rozważyć, czy nieliniowości będą absolutnie konieczne.
 • Odpowiedź

  Wartości wyników można obracać o dowolny kąt (patrz Rysunek 1). Przy tym ustawieniu wszystkie wartości wyników zostają obrócone. Do tej pory nie można definiować różnych orientacji dla pojedynczych ścian i stropów.
 • Odpowiedź

  Aby wyświetlić rozkład wyników zwolnienia liniowego lub przegubu liniowego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zwolnienie zwolnienia liniowego lub przegub liniowy. W menu kontekstowym należy wybrać "Wykresy wyników" (patrz: Rysunek 1).
 • Odpowiedź

  Jest on pomiędzy danymi generowanymi ręcznie i generowanymi automatycznie Kombinacje obciążeń lub kombinacje wyników muszą być rozróżnione.
  Kombinacje obciążeń lub kombinacje wyników utworzone ręcznie są wyświetlane w kolorze czarnym w tabeli lub w oknie dialogowym Edytować przypadki obciążeń i kombinacje, a automatycznie generowane kombinacje obciążeń lub kombinacje wyników wyświetlane są w kolorze niebieskim.

  Ręcznie utworzone kombinacje obciążeń lub kombinacje wyników można usuwać ręcznie za pomocą nawigatora projektu - Dane, tabela lub w oknie Edytować przypadki obciążeń i kombinacje.
  Najpierw należy wybrać kombinacje obciążeń lub wyników, które mają zostać usunięte, a następnie wybrać polecenie "Usunąć" (patrz Rysunek 1).

  Automatycznie wygenerowane kombinacje obciążeń lub wyników można usunąć przy użyciu okna "Edytować model - dane ogólne". Najpierw należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Automatycznie generować połączenia. Następnie należy kliknąć przycisk "Usunąć" w oknie dialogowym Otworzyć okno "Utwórz automatycznie kombinacje" (patrz rysunek 2)
 • Odpowiedź

  Podczas wyświetlania średnic wykrawania na podstawie siły tnącej w obwodzie krytycznym program RFEM wykorzystuje przekroje wewnętrzne. Krytyczny obwód kontrolny otrzymuje automatycznie podział wewnętrzny. W ten sposób wartości wyników są określane dla każdego węzła siatki ES oraz w wewnętrznych punktach podziału. W nawigatorze Wyświetlić można wyświetlić wszystkie wartości przekrojów lub tylko wartości ekstremalne. Z tego względu nie można wprowadzić rozszerzania lub wyników o większym zagęszczeniu.
 • Odpowiedź

  Należy pamiętać, że w obliczeniach nieliniowych zbrojenie nie jest automatycznie zwiększane. Obliczenia nieliniowe są oparte na zbrojeniu już dostarczonym. W wyniku tego zbrojenie może powstać na przykład w wyniku obliczeń stanów granicznych nośności lub zbrojenia powierzchniowego. Zbrojenie zastosowane dla konstrukcji SLS można przedstawić graficznie (patrz: rysunek 2).

  Przyczyna problemu:

  Jeżeli zbrojenie nie powstaje w wyniku zastosowania SGR lub zbrojenia podstawowego w niektórych obszarach, obliczenia stanu granicznego użytkowalności są przeprowadzane bez zastosowanego zbrojenia, przy czym na przykład przy szerokości pęknięcia mogą wystąpić bardzo wysokie wyniki.

  Rozwiązanie problemu:

  Należy zapewnić zbrojenie w każdej strefie konstrukcji. Można to zrealizować poprzez zastosowanie zbrojenia podstawowego (patrz Rysunek 3).1 - 10 z 57

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Najlepsze wsparcie klienta

„Bardzo dziękuję za użyteczną informację. 

Chciałbym skomplementować Wasz zespół ds. wsparcia technicznego. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie udzielane są odpowiedzi. Jesli chodzi o oprogramowanie do analizy statycznej, korzystam z kilku programów wraz z umową serwisową, ale Wasze wsparcie techniczne jest zdecydowanie najlepsze.”