RF-/STEEL Plasticity | Wymiarowanie i wyniki

Funkcja produktu

Podczas wymiarowania nośności przekroju, brane są pod uwagę wszystkie wybrane kombinacje sił wewnętrznych.

Jeżeli przekroje są wymiarowane wg metody PIF (Partial Internal Forces Method), siły wewnętrzne przekroju działające na układ osi głównych, powiązanych ze środkiem ciężkości lub środkiem ścinania są przekształcane na lokalny układ współrzędnych, który leży w środku środnika i zorientowany jest w jego kierunku.

Poszczególne siły wewnętrzne są rozmieszczone na dolnym i górnym pasie, podobnie jak środnik. Następnie, określone są graniczne sił wewnętrzne części przekroju. Pod warunkiem, że naprężenia styczne i momenty mogą być absorbowane, nośność osiowa przekroju i nośność graniczna na zginanie, określa się za pomocą sił wewnętrznych i porównuje do istniejących sił i momentów. W przypadku, gdy zostanie przekroczone naprężenie styczne lub wytrzymałość pasa, nie będzie można również przeprowadzić wymiarowania.

Metoda sympleksowa określa współczynnik plastyczny rozszerzenia, a to dzięki kombinacji sił wewnętrznych, korzystając z obliczeń SHAPE-THIN. Odwrotność współczynnika powiększenia reprezentuje stopień wykorzystania przekrojów.

Eliptyczne przekroje są analizowane pod kątem nośności, na podstawie analitycznej, nieliniowej procedury optymalizacji, która jest podobna do metody sympleksowej. Jednostkowe przypadki projektowe pozwalają na elastyczną analizę poszczególnych prętów, zbiorów prętów i oddziaływań.

Możemy według naszych potrzeb dostosować parametry projektowe jak np. obliczenia wszystkich przekrojów wg metody sympleksowej.

Wyniki projektowania plastyczne są wyświetlane jak zawsze w RF-/STEEL EC3 . Odnośna tabela wyników obejmuje siły wewnętrzne, klasy przekrojów, obliczenie ogólne i inne dane wynikowe.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Plasticity 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Projektowanie plastyczne przekrojów zgodnie z metodą PIFM i sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD