131x
004876
2024-04-25

FAQ 005494 | Jak zamodelować belkę drewnianą z usztywnieniem po obu stronach? (styk)

Pytanie:
Jak zamodelować belkę drewnianą z usztywnieniem po obu stronach? (styk)

Odpowiedź:
Usztywnienie można modelować za pomocą zwolnień liniowych w następujący sposób:

  • Utwórz linię z zaplanowanymi wymiarami belki.
  • Otworzyć okno dialogowe "Edytować linię" i przypisać do linii pręt z przekrojem planowanego zbrojenia.
  • Utworzyć '''nowe zwolnienie liniowe''' w podfolderze 'Obiekty specjalne' poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
  • W otwartym w ten sposób oknie dialogowym można najpierw wybrać utworzoną wcześniej linię, a następnie utworzony pręt (patrz ilustracja).
  • Utworzyć nowy '''typ zwolnienia liniowego''' i wprowadzić w oknie dialogowym odpowiednie warunki podparcia, zgodnie z planowanym zbrojeniem i łącznikami.

► obraz | Utwórz zwolnienie liniowe https://www.dlubal.com/pl/img/050014

  • Wybrać pierwotną linię i powtórzyć kroki 2-5, aby utworzyć drugie zbrojenie (w przypadku przekrojów niesymetrycznych odpowiedni przekrój powinien być ustawiony pod kątem 180°).
  • Przypisz przekrój podciągu do oryginalnej linii.
  • Teraz można przypisać odpowiedni mimośród do belek zbrojeniowych.

Kolejna możliwość zastosowania zbrojenia jest opisana w poniższym FAQ:

Na naszej stronie internetowej można znaleźć artykuł na temat elastycznych połączeń drewnianych: