Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Wykres czasowy

Rozszerzenie modułu RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations dla Analizy statycznego obciążenia stosując multimodalną analizę spektrum odpowiedzi

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads możliwe jest wykonanie analizy sejsmicznej z multimodalną analizą spektrum odpowiedzi. Odpowiednie spektrum może być utworzone według norm lub zdefiniowane przez użytkownika, z którego generowane jest następnie równoważne obciążenie statyczne. 

 1. Funkcje

  • Widma odpowiedzi zgodnie z różnymi normami
  • Wprowadzono następujące normy:
   • European Union EN 1998-1:2010 + A1:2013 (Unia Europejska)
   • Germany DIN 4149:1981-04 (Niemcy)
   • Germany DIN 4149:2005-04 (Niemcy)
   • United States IBC 2000 (USA)
   • United States IBC 2009-ASCE/SEI 7-05 (USA)
   • United States IBC 2012/15 - ASCE/SEI 7-10 (USA)
   • United States IBC 2018 - ASCE/SEI 7-16 (USA)
   • Austria ÖNORM B 4015:2007-02 (Austria)
   • Italy NTC 2018 (Włochy)
   • Spain NCSE-02 (Hiszpania)
   • Switzerland SIA 261/1:2003 (Szwajcaria)
   • Switzerland SIA 261/1:2014 (Szwajcaria)
   • Switzerland SIA 261/1:2020 (Szwajcaria)
   • Turkey O.G. 23089 + OG 23390 (Turcja)
   • South Africa SANS 10160-4 2010 (Republika Południowej Afryki)
   • Saudi Arabia SBC 301:2007 (Arabia Saudyjska)
   • People's Republic of China GB 50011-2001 (Chiny)
   • People's Republic of China GB 50011 - 2010 (Chiny)
   • Canada NBC 2015 (Kanada)
   • Algeria DTR BC 2-48 (Algieria)
   • Algeria DTR RPA99 (Algieria)
   • Mexico CFE Sismo 08 (Meksyk)
   • Argentina CIRSOC 103 (Argentyna)
   • Colombia NSR - 10 (Kolumbia)
   • India IS 1893:2002 (Indie)
   • Australia AS1170.4 (Australia)
   • Chile NCh 433 1996 (Chile)
  • Dostępne są następujące załączniki krajowe do EN 1998-1:
   • Germany DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Niemcy)
   • Austria ÖNORM EN 1991-1-1:2011-09 (Austria)
   • Belgium NBN-ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E/N/F (Belgia)
   • Czech Republic ČSN EN 1998-1/NA:2007 (Republika Czeska)
   • France NF EN 1998-1-1/NA: 2014-09 (Francja)
   • Italy UNI-EN 1991-1-1/NA:2007 (Włochy)
   • Portugal NP EN 1998-1/NA:2009 (Portugalia)
   • Romania SR EN 1998-1/NA:2004 (Rumunia)
   • Slovakia STN EN 1998-1/NA:2008 (Słowacja)
   • Slovenia SIST EN 1998-1: 2005/A101:2006 (Słowenia)
   • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2004 (Cypr)
   • United Kingdom NA do BS EN 1998-1:2004:2008 (Wielka Brytania)
   • NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013/NA:2014 (Norwegia)
  • Spektrum odpowiedzi zdefiniowane przez użytkownika
  • Możliwość zadania kierunkowego spektrum odpowiedzi
  • Odpowiednie kształty drgań dla spektrum odpowiedzi można wybrać ręcznie lub automatycznie (można zastosować regułę 5% z EC 8)
  • Wygenerowane równoważne obciążenia statyczne są eksportowane do osobnych przypadków obciążeń dla każdego kierunku oraz przypadku drgań własnych
  • Kombinacje wyników według superpozycji modalnej (reguła SRSS i CQC) i superpozycji kierunków (reguła SRSS lub 100%/30%)
  • Wyniki z zachowanym znakiem oparte na dominującej postaci drgań własnych mogą być wyświetlane
 2. Wprowadzanie danych

  Program proponuje zgodnie z regułami parametry wejściowe odpowiednie dla wybranych norm. Ponadto istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia spektrów odpowiedzi. Przypadki obciążeń dynamicznych definiują kierunek efektów spektrum odpowiedzi i wartości własnych konstrukcji, które są istotne dla analizy.
 3. Obliczenia

  Równoważne obciążenia statyczne generowane są oddzielnie dla każdej miarodajnej postaci drgań własnych oraz kierunku wzbudzenia. Obciążenia są eksportowane do statycznych przypadków obciążeń, a liniowa analiza statyczna wykonywana jest w programie RFEM/RSTAB.
 4. Wyniki

  Analiza obciążeń zastępczych generuje przypadki obciążeń i kombinacje wyników. Przypadki obciążeń zawierają wygenerowane obciążenia zastępcze, które są następnie sumowane w kombinacjach wyników. Po pierwsze, przypadki obciążeń są nakładane z regułą SRSS lub CQC. Wyniki z określonym zwrotem mogą być wyświetlane w oparciu kształt dominującej postaci drgań własnych

  Następnie składowe kierunkowe oddziaływań sejsmicznych są łączone z regułą SRSS lub regułą 100%/30%.
 5. Pushover

  W programie RFEM można definiować krzywe pushover (zwane również krzywymi nośności) i eksportować je do programu Excel.

  Moduł dodatkowy RF-DYNAM Pro-Equivalent Loads umożliwia automatyczne generowanie rozkładu obciążenia zgodnie z postacią drgań własnych i eksportowanie go do programu RFEM jako przypadek obciążenia.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Cena

Cena
1 450,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

RSTAB 8

DYNAM Pro | Natural Vibrations 8

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR

RSTAB 8

Program główny

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych, a także do liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
3 150,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej elementów skończonych (MES) płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok, prętów (belek), brył i elementów kontaktowych

Cena pierwszej licencji
4 550,00 EUR
RFEM 5

RF-DYNAM Pro | Natural Vibrations 5

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń w prętach stalowych

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
2 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
2 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR

RF-CONCRETE 5

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR

RSBUCK 8

Moduł dodatkowy

Analiza kształtów wyboczeniowych konstrukcji według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
750,00 EUR

EC2 for RFEM 5

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów do obliczeń konstrukcji betonowych o obliczenia zgodnie z Eurokodem 2

Cena pierwszej licencji
600,00 EUR

RF-STABILITY 5

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR