Model budynku | RFEM 6

Opis produktu

 • Elementy skończone w praktyce inżynierskiej

Tworzenie, analiza i ocena modeli budynków

Zalety

model budynku

 • Automatyczna generacja i modyfikacja poszczególnych kondygnacji
 • Uwzględnienie sztywności kondygnacji przy użyciu sztywnej płaszczyzny
 • Obliczanie płyt jako położenie 2D
 • Automatyczne generowanie wyników w ścianach przy użyciu przekrojów
 • Środek masy kondygnacji
 • Siły, odkształcenia i wypadkowe dla każdej kondygnacji z osobna

Jeśli planujesz budynek wielokondygnacyjny, rozszerzenie Model budynku dla RFEM jest idealnym narzędziem. Tutaj możesz definiować i manipulować budynkiem za pomocą kondygnacji. Kondygnacje można później dostosować na wiele sposobów - dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Na RFEM zawsze można polegać. W formie tabelarycznej i graficznej można wyświetlić wyniki takie jak ciężar kondygnacji, środek ciężkości, siły wewnętrzne ściany usztywniającej i wiele więcej.


1

Funkcje

 • Uwzględnianie i wyświetlanie mas kondygnacji
 • Lista elementów konstrukcyjnych i ich informacje
 • Automatyczne tworzenie przekrojów wynikowych na ścianach usztywniających
 • Wyświetlanie wypadkowych przekrojów w kierunku globalnym do wyznaczania sił tnących
 • Opcjonalna definicja sztywnej membrany według kondygnacji (modelowanie kondygnacji)
  • Typ sztywności Płyta stropowa - tarcza sztywna
  • Definiowanie zbiorów stropów
  • Na przykład, obliczanie płyt jako pozycji 2D w modelu 3D
 • Ściany usztywniające: Automatyczne definiowanie prętów wynikowych o dowolnym przekroju
  • Wymiarowanie przekrojów prostokątnych za pomocą rozszerzenia
 • definiowanie wymiarowania belek-ścian za pomocą -design
  • Tabelaryczne przedstawianie oddziaływań kondygnacji, znoszenia międzykondygnacyjnego oraz punktów środkowych masy i sztywności, jak również sił w ścianach usztywniających
 • Oddzielne wyświetlanie wyników dla obliczeń stropu i usztywnień
2

Wprowadzanie danych

Dostępne są dwie opcje modelu budynku. Można go utworzyć na początku modelowania konstrukcji lub aktywować później. Kondygnacje można następnie definiować bezpośrednio w modelu budynku i można nimi manipulować.

Podczas manipulowania stropami można wybrać, czy uwzględnione elementy konstrukcyjne mają być modyfikowane za pomocą różnych opcji, czy też mają zostać zachowane.

Program RFEM wykona część pracy za Ciebie. Na przykład, automatycznie generuje przekroje wyników, dzięki czemu można łatwo zaoszczędzić wiele obliczeń.

3

Analiza stropów jako osobnych konstrukcji 2D

Model budynku jest obliczany w dwóch etapach:

 • Globalne obliczenia 3D modelu globalnego, w którym płyty są modelowane jako sztywna płaszczyzna (przepona) lub jako płyta zginana
 • Lokalne obliczenia 2D poszczególnych stropów

Po zakończeniu obliczeń wyniki słupów i ścian z obliczeń 3D oraz wyniki płyt z obliczeń 2D są łączone w jeden model. Oznacza to, że nie ma potrzeby przełączania się między modelem 3D a poszczególnymi modelami płyt 2D. Użytkownik pracuje tylko z jednym modelem, oszczędza czas i unika ewentualnych błędów podczas ręcznej wymiany danych między modelem 3D a poszczególnymi modelami stropu 2D.

Powierzchnie pionowe w modelu można podzielić na ściany usztywniające i nadproża otworów. Program automatycznie generuje wewnętrzne pręty wynikowe z tych obiektów ściennych, dzięki czemu można je następnie zaprojektować jako pręty zgodnie z żądaną normą w rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych .

4

Wyniki

Jak zwykle, wyniki wyświetlane są za pomocą nawigatora wyników. Ponadto informacje o poszczególnych kondygnacjach wyświetlane są w oknie dialogowym. Dzięki temu zawsze masz dobry przegląd.

Cena

Cena
1 650,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Webinarium 21. września 2023 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 14. września 2023 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 31. sierpnia 2023 8:30 - 12:30 CEST

Analiza spektrum odpowiedzi NBC 2020 w RFEM 6

Analiza spektrum odpowiedzi NBC 2020 w RFEM 6 (USA)

Webinarium 29. sierpnia 2023 14:00 - 15:00 EDT

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 29. czerwca 2023 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcja drewniana zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 22. czerwca 2023 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 30. marca 2023 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 16. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Polski

RFEM 6 | Podstawowe

Szkolenie online 15. grudnia 2022 10:00 - 14:00 CET

RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych. Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR