58x
042846
30.5.2024

Efekt páčení v ocelových přípojích s patní deskou

🔩 Efekt páčení v ocelových přípojích s patní deskou

📚 Poddajnost základové desky může vést k deformacím, které zvyšují tah působící na kotvy. Rohy patní desky mohou být tlačeny k betonu a vyvolávat přídavné páčivé síly, které následně vedou ke zvýšení tahové síly v kotvách.

💡 Klíčovým faktorem, který ovlivňuje velikost páčení, je tloušťka základové desky. Tloušťka základové desky může výrazně snížit páčení a přispět k efektivnějšímu návrhu spoje.

V příkladu 👇 je graficky znázorněn vztah mezi tloušťkou základové desky a efektem páčení 📊. Součinitel páčení je uvažován jako poměr celkových tahových sil ve všech kotvách k působícímu zatížení. U vybraných tlouštěk se zobrazí také kontaktní napětí v tlačených rozích patní desky.