Zohlednění pružného prokluzu ve spoji dřevěné konstrukce

Tipy & triky

Pokud máme takový dřevěný spoj, jako je na obrázku, může být uvažována rotační tuhost spoje. Ta může být určena pomocí modulu prokluzu spojovacího prostředku a polárních momentů setrvačnosti spoje. Neboť se musí při posouzení mezního stavu únosnoti počítat s návrhovou hodnotou modulu prokluzu a při posouzení mezního stavu únosnosti smí být použita střední hodnota, dostanete tak dvě hodnoty rotační tuhosti.

Abychom zohlednili obě hodnoty, lze v parametrech výpočtu kombinací zatížení aktivovat záložku „Upravit tuhosti“. Tam může být, jak je uvedeno v příkladě, rotační tuhost vynásobena pro všechny kombinace v MSP faktorem (1,95). Pak se bude počítat pro všechny kombinace v MSÚ s rotační tuhostí 863 kNm/rad a pro všechny kombinace v MSP s hodnotou 1684 kNm/rad. Elastické pootočení základu se v tomto příkladu neuvažuje.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD