Posouzení stability sloupu namáhaného osovou silou a ohybem

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V našem příspěvku posoudíme kyvnou stojku v přídavném modulu RF-/STEEL EC3 podle EN 1993-1-1. Stojka je ve svém středu namáhána osovou silou a na její hlavní osu působí liniové zatížení.

Předpoklady, zatížení, vnitřní síly a posouzení průřezu jsme popsali již v našem dřívějším příspěvku, a proto se jimi nebudeme znovu zabývat.

Obr. 01 - Konstrukce

Posouzení na osovou sílu a ohyb podle EN 1993-1-1, 6.3.3 [1]

Konstrukční prvky namáhané v ohybu a tlaku musí zpravidla splňovat následující požadavky.

Posouzení na vzpěr:
$\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Ed}}}{\displaystyle\frac{{\mathrm\chi}_{\mathrm z}\;\cdot\;{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}\;+\;{\mathrm k}_{\mathrm{zy}\;}\cdot\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Ed}}}{{\mathrm\chi}_{\mathrm{LT}}\;\cdot\;{\displaystyle\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}}\;\leq\;1$

Posouzení na klopení:
$\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Ed}}}{\displaystyle\frac{{\mathrm\chi}_{\mathrm y}\;\cdot\;{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}\;+\;{\mathrm k}_{\mathrm{yy}\;}\cdot\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Ed}}}{{\mathrm\chi}_{\mathrm{LT}}\;\cdot\;{\displaystyle\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}}\;\leq\;1$

Posouzení na vzpěr okolo osy nejmenší tuhosti

$\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Ed}}}{\displaystyle\frac{{\mathrm\chi}_{\mathrm z}\;\cdot\;{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}\;+\;{\mathrm k}_{\mathrm{zy}\;}\cdot\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Ed}}}{{\mathrm\chi}_{\mathrm{LT}}\;\cdot\;{\displaystyle\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}}\;\leq\;1$

I v tomto případě je vzpěrná délka kyvné stojky Lcr = 6,50 m.

Podle EN 1993-1-1, 6.3.1.2:
$\mathrm\chi\;=\;\frac1{\mathrm\phi\;+\;\sqrt{\mathrm\phi^{2\;}-\;\overline{\mathrm\lambda}^2}}\;\leq\;1\\\mathrm\phi\;=\;0,5\;\cdot\;\left[1\;+\;\mathrm\alpha\;\cdot\;\left(\overline{\mathrm\lambda}\;-\;0,2\right)\;+\;\overline{\mathrm\lambda}^2\;\right]\\{\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm z}\;=\;\sqrt{\frac{\mathrm A\;\cdot\;{\mathrm f}_{\mathrm y}}{{\mathrm N}_{\mathrm{cr},\mathrm z}}}\\{\mathrm N}_{\mathrm{cr},\mathrm z}\;=\;\frac{\mathrm\pi^2\;\cdot\;\mathrm E\;\cdot\;{\mathrm I}_{\mathrm z}}{\mathrm l^2}\;=\;\frac{\mathrm\pi^2\;\cdot\;21000\;\mathrm{kN}/\mathrm{cm}^2\;\cdot\;10.140\;\mathrm{cm}^4}{\left(650\;\mathrm{cm}\right)^2}\;=\;4974,28\;\mathrm{kN}\\{\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm z}\;=\;\sqrt{\frac{180,6\;\mathrm{cm}^2\;\cdot23,5\;\mathrm{kN}/\mathrm{cm}^2}{4974,28\;\mathrm{kN}}}\;=\;0,924$

Výběr křivky vzpěrné pevnosti podle tabulky 6.2:
$\frac{\mathrm h}{\mathrm b}\;=\;\frac{360\;\mathrm{mm}}{300\;\mathrm{mm}}\;=\;1,2\;\leq\;1,2\\{\mathrm t}_{\mathrm f}\;=\;22,5\;\mathrm{mm}\;\leq\;100\;\mathrm{mm}$

Vybočení kolmo k ose z: Křivka vzpěrné pevnosti KVPz: c

Z tabulky 6.1 vyplývá hodnota součinitele imperfekce α = 0,49.
$\mathrm\phi\;=\;0,5\;\cdot\;\left[1\;+\;0,49\;\cdot\;\left(0,924\;-\;0,2\right)\;+\;0,924^2\right]\;=\;1,104\\{\mathrm\chi}_{\mathrm z}\;=\;\frac1{1,104\;+\;\sqrt{1,104^2\;-\;0,924^2}}\;=\;0,585\;\leq\;1,0$

U I-, H-průřezů a pravoúhlých dutých průřezů namáhaných pouze v tlaku a ohybu lze uvažovat součinitel kzy = 0.

Posouzení tak vypadá následovně:
$\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Ed}}}{\displaystyle\frac{{\mathrm\chi}_{\mathrm z}\;\cdot\;{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}\;\leq\;1\\{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}\;}=\;\mathrm A\;\cdot\;{\mathrm f}_{\mathrm y}\;=\;180,60\;\mathrm{cm}^2\;\cdot\;23,5\;\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{cm}^2}\;=\;\;4244,1\;\mathrm{kN}\\\frac{2.000\;\mathrm{kN}}{\displaystyle\frac{0,585\;\cdot\;4244,1\;\mathrm{kN}}1}\;=\;0,81\;\leq\;1$

→ Posouzení je splněno.

Posouzení na klopení

I v tomto případě je vzpěrná délka kyvné stojky Lcr = 6,50 m.

Podle EN 1993-1-1, 6.3.1.2:
$\mathrm\chi\;=\;\frac1{\mathrm\phi\;+\;\sqrt{\mathrm\phi^{2\;}-\;\overline{\mathrm\lambda}^2}}\;\leq\;1\\\mathrm\phi\;=\;0,5\;\cdot\;\left[1\;+\;\mathrm\alpha\;\cdot\;\left(\overline{\mathrm\lambda}\;-\;0,2\right)\;+\;\overline{\mathrm\lambda}^2\;\right]\\{\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm z}\;=\;\sqrt{\frac{\mathrm A\;\cdot\;{\mathrm f}_{\mathrm y}}{{\mathrm N}_{\mathrm{cr},\mathrm y}}}\\{\mathrm N}_{\mathrm{cr},\mathrm y}\;=\;\frac{\mathrm\pi^2\;\cdot\;\mathrm E\;\cdot\;{\mathrm I}_{\mathrm y}}{\mathrm l^2}\;=\;\frac{\mathrm\pi^2\;\cdot\;21000\;\mathrm{kN}/\mathrm{cm}^2\;\cdot\;43190\;\mathrm{cm}^4}{\left(650\;\mathrm{cm}\right)^2}\;=\;21187,3\;\mathrm{kN}\\{\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm z}\;=\;\sqrt{\frac{180,6\;\mathrm{cm}^2\;\cdot23,5\;\mathrm{kN}/\mathrm{cm}^2}{21187,3\;\mathrm{kN}}}\;=\;0,924$

Vzpěrná délka podle tabulky 6.2:
$\frac{\mathrm h}{\mathrm b}\;=\;\frac{360\;\mathrm{mm}}{300\;\mathrm{mm}}\;=\;1,2\;\leq\;1,2\\{\mathrm t}_{\mathrm f}\;=\;22,5\;\mathrm{mm}\;\leq\;100\;\mathrm{mm}$

Vybočení kolmo k ose y: Křivka vzpěrné pevnosti KVPz: b
Z tabulky 6.1 vyplývá hodnota součinitele imperfekce α = 0,34.
$\mathrm\phi\;=\;0,5\;\cdot\;\left[1\;+\;0,34\;\cdot\;\left(0,448\;-\;0,2\right)\;+\;0,448^2\right]\;=\;0,642\\{\mathrm\chi}_{\mathrm y}\;=\;\frac1{0,642\;+\;\sqrt{0,642^2\;-\;0,448^2}}\;=\;0,907\;\leq\;1,0$

Interakční součinitel podle přílohy B, tabulky B.1:
${\mathrm k}_{\mathrm{yy}}\;=\;{\mathrm C}_{\mathrm{my}}\;\cdot\;\left(1\;+\;\left({\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm y}\;-\;0,2\right)\;\cdot\;\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Ed}}}{{\mathrm\chi}_{\mathrm y}\;\cdot\;{\displaystyle\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}}\right)\;\leq\;{\mathrm C}_{\mathrm{my}}\;\cdot\;\left(1\;+\;0,8\;\cdot\;\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Ed}}}{{\mathrm\chi}_{\mathrm y}\;\cdot\;{\displaystyle\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}}\right)$

Součinitel ekvivalentního momentu Cmy podle tabulky B.3:
${\mathrm\alpha}_{\mathrm h}\;=\;\frac{{\mathrm M}_{\mathrm h}}{{\mathrm M}_{\mathrm s}}\;=\;\frac{0,00\;\mathrm{kNm}}{79,22\;\mathrm{kNm}}\;=\;0\\{\mathrm C}_{\mathrm{my}}\;=\;0,95\;+\;0,05\;\cdot\;{\mathrm\alpha}_{\mathrm h}\;=\;0,95\\{\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm y}\;=\;0,448\\{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}}\;=\;\mathrm A\;\cdot\;{\mathrm f}_{\mathrm y}\;=\;180,60\;\mathrm{cm}^2\;\cdot\;23,5\;\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{cm}^2\;\;}\;=\;4244,1\;\mathrm{kN}\\{\mathrm k}_{\mathrm{yy}}\;=\;0,95\;\cdot\;\left(1\;+\;\left(0,448\;-\;0,2\right)\;\cdot\;\frac{2000\;\mathrm{kN}}{0,907\;\cdot\;{\displaystyle\frac{4244,10\;\mathrm{kN}}{1,0}}}\right)\;=\;1,07\\{\mathrm k}_{\mathrm{yy},\max}\;=\;0,95\;\cdot\;\left(1\;+\;0,8\;\cdot\;\frac{2000\;\mathrm{kN}}{0,907\;\cdot\;{\displaystyle\frac{4244,10\;\mathrm{kN}}{1,0}}}\right)\;=\;1,34\\1,07\;<\;1,34$

Podle EN 1993-1-1, 6.3.2.3:
${\mathrm\chi}_{\mathrm{LT}}\;=\;\frac1{{\mathrm\phi}_{\mathrm{LT}}\;+\;\sqrt{{\mathrm\phi}_{\mathrm{LT}}^2\;-\;\mathrm\beta\;\cdot\;{\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm{LT}}^2}}\\{\mathrm\phi}_{\mathrm{LT}}\;=\;0,5\;\cdot\;\left[1\;+\;{\mathrm\alpha}_{\mathrm{LT}}\;\cdot\;\left({\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm{LT}}\;-\;{\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm{LT}0}\right)\;+\;\mathrm\beta\;\cdot\;{\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm{LT}}^2\right]$

Podle EN 1993-1-1, tabulky 6.5:
$\frac{\mathrm h}{\mathrm b}\;=\;\frac{360\;\mathrm{mm}}{300\;\mathrm{mm}}\;=\;1,20\;<\;2$ → Křivka klopení KKLT: b

Podle EN 1993-1-1, tabulky 6.3:
${\mathrm\alpha}_{\mathrm{LT}}\;=\;0,34\\\mathrm\beta\;=\;0,75\\{\mathrm\lambda}_{\mathrm{LT}0}\;=\;0,40\\{\mathrm M}_{\mathrm{cr}}\;=\;{\mathrm C}_1\;\cdot\;\frac{\mathrm\pi^2\;\cdot\;\mathrm E\;\cdot\;{\mathrm I}_{\mathrm z}}{\left(\mathrm k\;\cdot\;\mathrm L\right)^2}\;\cdot\;\left(\sqrt{\left(\frac{\mathrm k}{{\mathrm k}_{\mathrm W}}\right)\;\cdot\;\frac{{\mathrm I}_{\mathrm W}}{{\mathrm I}_{\mathrm z}}\;+\;\frac{\left(\mathrm k\;\cdot\;\mathrm L\right)^2\;\cdot\;\mathrm G\;\cdot\;{\mathrm I}_{\mathrm t}}{\mathrm\pi^2\;\cdot\;\mathrm E\;\cdot\;{\mathrm I}_{\mathrm z}}\;+\left({\mathrm C}_2\;\cdot\;{\mathrm z}_{\mathrm g}\right)^2\;}\;-\;{\mathrm C}_2\;\cdot\;{\mathrm z}_{\mathrm g}\;\right)\\\mathrm k\;=\;1,0\\{\mathrm k}_{\mathrm w}\;=\;1,0$

C1 a C2 z tabulky 3.2 NCCI: Pružný kritický moment při klopení [5] (kompatibilní doplňující dokumenty k Eurokódu 3):
C1 = 1,127
C2 = 0,454

Vzdálenost působiště zatížení do středu smyku zg = 18 cm.

${\mathrm M}_{\mathrm{cr}}\;=\;1,127\;\cdot\;\frac{\mathrm\pi^2\;\cdot\;21000\;{\displaystyle\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{cm}^2}}\;\cdot\;10140\;\mathrm{cm}^4}{\left(1\;\cdot\;650\;\mathrm{cm}\right)^2}\;\cdot\;\left(\sqrt{\left(\frac11\right)\;\cdot\;\frac{2883000\;\mathrm{cm}^6}{10140\;\mathrm{cm}^4}\;+\;\frac{\left(1,0\;\cdot\;650\;\mathrm{cm}\right)^2\;\cdot\;8076,92\;{\displaystyle\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{cm}^2}}\;\cdot\;292,5\;\mathrm{cm}^4}{\mathrm\pi^2\;\cdot\;21000\;{\displaystyle\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{cm}^2}}\;\cdot\;10140\;\mathrm{cm}^4}\;+\;\left(0,454\;\cdot\;18\;\mathrm{cm}\right)^2\;}\;-\;0,454\;\cdot\;18\;\mathrm{cm}\;\right)\\{\mathrm M}_{\mathrm{cr}}\;=\;115310\;\mathrm{kNcm}\;=\;1153,10\;\mathrm{kNm}\\{\overline{\mathrm\lambda}}_{\mathrm{LT}}\;=\;\sqrt{\frac{{\mathrm W}_{\mathrm{pl},\mathrm y}\;\cdot\;{\mathrm f}_{\mathrm y}}{{\mathrm M}_{\mathrm{cr}}}}\;=\;\sqrt{\frac{2683\;\mathrm{cm}^3\;\cdot\;23,5\;{\displaystyle\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{cm}^2}}}{115310\;\mathrm{kNcm}}}\;=\;0,739\\{\mathrm\phi}_{\mathrm{LT}}\;=\;0,5\;\cdot\;\left[1\;+\;0,34\;\cdot\;\left(0,739\;-\;0,4\right)\;+\;0,75\;\cdot\;0,739^2\right]\;=\;0,762\\{\mathrm\chi}_{\mathrm{LT}}\;=\;\frac1{0,762\;+\;\sqrt{0,762^2\;-\;0,75\;\cdot\;0,739^2}}\;=\;0,85\;<\;1$

Podle EN 1993-1-1, tabulky 6.7:
${\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Rk}}\;=\;{\mathrm f}_{\mathrm y}\;\cdot\;{\mathrm W}_{\mathrm{pl},\mathrm y}\;=\;23,5\;\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{cm}^{2\;}}\;\cdot\;2683\;\mathrm{cm}^3\;=\;63050,5\;\mathrm{kNcm}\;=\;630,51\;\mathrm{kNm}$

Posouzení na vzpěr okolo osy největší tuhosti:
$\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Ed}}}{\displaystyle\frac{{\mathrm\chi}_{\mathrm y}\;\cdot\;{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}\;+\;{\mathrm k}_{\mathrm{yy}\;}\cdot\;\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Ed}}}{{\mathrm\chi}_{\mathrm{LT}}\;\cdot\;{\displaystyle\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}}\;\leq\;1\\\frac{2000\;\mathrm{kN}}{\displaystyle\frac{0,907\;\cdot\;424410\;\mathrm{kN}}{1,0}}\;+\;1,072\;\cdot\;\frac{79,22\;\mathrm{kNm}}{0,85\;\cdot\;{\displaystyle\frac{630,51\;\mathrm{kNm}}{1,0}}}\;=\;0,67\;\leq\;1$

Posouzení na vzpěr okolo osy nejmenší tuhosti:
$\frac{{\mathrm N}_{\mathrm{Ed}}}{\displaystyle\frac{{\mathrm\chi}_{\mathrm z}\;\cdot\;{\mathrm N}_{\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}\;+\;{\mathrm k}_{\mathrm{zy}\;}\cdot\;\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Ed}}}{{\mathrm\chi}_{\mathrm{LT}}\;\cdot\;{\displaystyle\frac{{\mathrm M}_{\mathrm y,\mathrm{Rk}}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M1}}}}\;\leq\;1\\\frac{2000\;\mathrm{kN}}{\displaystyle\frac{0,585\;\cdot\;424410\;\mathrm{kN}}{1,0}}\;+\;0,894\;\cdot\;\frac{79,22\;\mathrm{kNm}}{0,85\;\cdot\;{\displaystyle\frac{630,51\;\mathrm{kNm}}{1,0}}}\;=\;0,93\;\leq\;1$

→ Posouzení splněna.

Autor

Dipl.-Ing. (BA) Sandy Matula

Dipl.-Ing. (BA) Sandy Matula

Péče o zákazníky

Ing. Matula vyřizuje v rámci zákaznické podpory podněty od uživatelů programů společnosti Dlubal Software.

Klíčová slova

Posouzení Stabilita Posouzení stability sloupu Kyvná stojka Normálová síla Ohyb Vzpěr

Literatura

[1]   ČSN EN 1993-1-1:2011-08. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, Praha 2011.
[2]   Manual RF-/STEEL EC3. (2020). Tiefenbach: Dlubal Software.
[3]   Albert, A. (2018). Schneider - Bautabellen für Ingenieure mit Berechnungshinweisen und Beispielen (23rd ed.). Cologne: Bundesanzeiger.
[4]   Kuhlmann, U.; Feldmann, M.; Lindner, J.; Müller, C.; Stroetmann, R.: Eurocode 3 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Band 1: Allgemeine Regeln und Hochbau - DIN EN 1993-1-1 mit Nationalem Anhang, Kommentar und Beispiele. Berlin: Beuth, 2014
[5]   Bureau, A.: NCCI: Elastisches kritisches Biegedrillknickmoment. Aachen: RWTH, 2010

Ke stažení

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1080x
  • Aktualizováno 26. října 2020

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD