Posun čtvrtého uzlu do roviny dané třemi uzly

Tipy & triky

V našem příkladu vytvoříme rovinnou plochu se čtyřmi uzly, které byly importovány a zdánlivě leží ve stejné rovině, ve skutečnosti se ovšem některý z nich například v důsledku chyby při předchozím modelování vychyluje z roviny o několik milimetrů. Při pokusu o vytvoření rovinné plochy se zobrazí chybové hlášení „Chyba při zadání plochy! Uzly neleží v jedné rovině."

Aby všechny čtyři uzly ležely v jedné rovině, je třeba uzel v určitém směru mírně posunout.

Obr. 01 - Čtyři uzly nikoli v jedné rovině

Jako efektivní postup se osvědčily následující kroky:

  • Průmět čtyř uzlů jako kopie do libovolné roviny
  • Nákres diagonálních vodicích linií A a B

V našem příkladu leží diagonální vodicí linie A z uzlu 3 do uzlu 2 nad druhou diagonálou B z uzlu 1 do uzlu 4.

  • Nákres trojúhelníkové pomocné plochy mezi uzly 2, 3 a promítnutým uzlem 7 (pod uzlem 3), viz obr. 02.

Obr. 02 - Pomocné objekty

Vodicí diagonála B nyní protíná trojúhelníkovou plochu. Po použití funkce „Spojit linie/pruty“ se zde vytvoří nový uzel č. 9.

  • Smazání trojúhelníkové pomocné plochy, vodicí diagonály A a rozdělené vodicí diagonály B
  • Nákres nové linie z uzlu 3 do uzlu 9
  • Prodloužení této linie na jejím konci tak, aby protínala vertikální vodicí linii č. 8
  • Použití funkce „Spojit linie/pruty“ tak, aby vznikl uzel č. 10 těsně pod uzlem č. 2 na vodicí linii č. 8
  • Posun uzlu 2 do uzlu 10 tak, aby se oba sloučily do uzlu 10

Uzel č. 10 je nyní daným čtvrtým uzlem ve stejné rovině, v které leží uzly č. 1, 3 a 4. Můžeme tak narýsovat rovinnou čtyřúhelníkovou plochu, viz obr. 03.

Obr. 03 - Nová rovinná plocha

Klíčová slova

Uzel Posun Rovina Plocha

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD