Výhody použití parametrického zadání v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Nové

7. září 2022

001758

Irena Kirova

Odborný článek

Obecné

RFEM 6

RSTAB 9

Parametrické zadání je nástroj pro zvýšení efektivity vytváření a úprav modelů. V tomto případě konstrukce závisí na určitých proměnných (délka, šířka, zatížení atd.), které se také nazývají parametry. V tomto příspěvku shrneme výhody práce s parametrickými modely v programech RFEM 6 a RSTAB 9.

Vytváření modelu

Parametrické zadávání v první řadě umožňuje vytvářet modely zadáním údajů o konstrukci a zatížení závislých na proměnných. Tyto proměnné lze v programech rychle definovat a přehledně uložit do seznamu, jak je znázorněno na obrázku 1. Existují dva způsoby, jak tyto proměnné zadat: hodnotou nebo pomocí vzorce. Parametry tak lze zadat přímo nebo je lze vypočítat z jiných parametrů a konstant. To je také znázorněno na obrázku 1, kde je šířka konstrukce vztažena k délce.

Parametrické zadání v programech RFEM 6 a RSTAB 9 nabízí četné typy proměnných a lze použít pro materiály, průřezy, model a zatížení. Tímto způsobem lze definovat parametry různých typů, jako jsou napětí, přetvoření, konstanty pro deplanaci, účinné plochy, délky, celá čísla, síly, momenty atd.

Rychlá, efektivní a jednoduchá úprava modelů

Parametrické zadání je užitečné zejména u modelů, u nichž lze očekávat mnoho změn. Modely lze snadno přizpůsobit různým novým situacím pouhou úpravou parametrů v seznamu. Tímto způsobem lze měnit konstrukci z hlediska materiálů, průřezů, geometrie a zatížení. Na obrázku 2 je znázorněn příklad, kdy je výška mostu parametrizována, aby bylo možné rychle, efektivně a jednoduše upravit celou geometrii mostu. Jediné, co musíte udělat, je změnit hodnotu konkrétního parametru v seznamu Globální parametry.

Stanovení číselných hodnot

V programech RFEM 6 a RSTAB 9 lze vzorce upravovat pomocí editoru vzorců. Parametry lze použít v editoru pro stanovení číselných hodnot. Tímto způsobem je například možné spojit parametr zatížení s parametrem dat modelu. Výhodou je, že pokud se v seznamu parametrů změní některý parametr, automaticky se upraví číselné výsledky všech vzorců obsahujících tento parametr. Obrázek 3 ukazuje praktický příklad; souřadnice Z uzlu č. 15 se vypočítá pomocí vzorce na základě tří parametrů: sklonu střechy (ve stupních), délce konstrukce a výšce konstrukce. Pokud tedy změníte třeba i jeden z těchto parametrů, poloha uzlu se automaticky upraví.

Uložení parametrických modelů jako šablon

Parametrické zadání je vhodné také pro opakované úpravy podobných modelů, protože parametrizovaný model lze uložit jako šablonu pro pozdější použití (obrázek 4). Jakmile je soubor jednou uložen, stačí jej načíst podle obrázku 5 a v novém souboru modelu upravit parametry.

Optimalizace parametrů

Modely nebo bloky vytvořené pomocí parametrického zadání lze optimalizovat podle různých hledisek (například minimální celkové hmotnosti, vektorového posunu, deformace prutu nebo plochy, nákladů, emisí CO2). K tomu je třeba aktivovat addon „Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2“ a pro modely nebo bloky nastavit typ zadání globálních parametrů na „Optimalizaci“. To vám umožní spustit optimalizaci a najít nejvhodnější hodnoty pro parametry. Například na obrázku 6 jsou znázorněny výsledky optimalizace pro parametry Xnahore a Xdole. Vzhledem k tomu, že tyto parametry určují polohu ztužujícího prvku, nalezne se při optimalizaci hodnot parametrů ideální poloha prvku.

Závěrečné poznámky

Programy RFEM 6 a RSTAB 9 nabízejí parametrické zadání jako výhodnou funkci pro vytváření modelů zadáním údajů o modelu a zatížení závislých na určitých proměnných. Programy obsahují nepřeberné množství proměnných (nazývaných také parametry), které lze vybrat ze seznamu v Globálních parametrech.

Parametrické zadání představuje důležitý nástroj pro zvýšení efektivity. Po každé změně určitého parametru v seznamu následuje interaktivní úprava modelu na pozadí. To je užitečné také v případech, kdy jsou parametry použity ve vzorcích pro stanovení číselné hodnoty. Pokud se tedy v seznamu parametrů změní některý parametr, výsledky všech vzorců s tímto parametrem se automaticky přizpůsobí hodnotě nového parametru.

Parametrické zadávání šetří čas při práci s obdobnými modely. Parametrické modely lze uložit do souboru jako šablony a použít jako předlohy pro nové modely. Kromě toho je lze použít pro optimalizaci a pro nalezení dobrých řešení podle různých hledisek, jako jsou geometrie modelu, náklady na model, vliv na životní prostředí atd.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Parametrické zadání Globální parametry Optimalizace

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 275x
  • Aktualizováno 9. září 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Webinář 1. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 12. prosince 2022 16:00 - 17:00 CET

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 25. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 11:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 21. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Stručná prezentace rozhraní s programem RFEM 6: Archicad a SAF

Stručná prezentace rozhraní s programem RFEM 6: Archicad a SAF

Webinář 16. listopadu 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 10. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. listopadu 2022 13:00 - 16:00 EDT

Skriptování v programu RFEM 6, bloky a Dlubal centrum

Skriptování v programu RFEM 6, bloky a Dlubal centrum

Webinář 31. října 2022 13:00 - 14:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR