Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000281 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM

Mám příhradový uzel, na který jsou připojeny několik obdélníkových dutých profilů (modelováno jako skořepinová konstrukce). Pro vytvoření realistického spoje je třeba tyto dílce odstranit z některých průřezů, které leží v uzlu.

Uvedl jsem to tak, že modelujeme průniky a deaktivujeme příslušné plochy. Práce s touto konstrukcí je ovšem mnohem pomalejší. Existuje nějaká uživatelsky přívětivá možnost uzlu?

Odpověď

Nejelegantnějším způsobem generování konstrukce, jak popisujeme příhradový uzel, je použít průsečík. Pomocí této funkce se průsečík automaticky upraví při změně geometrie průsečíků, a to bez ohledu na použité typy ploch. Post-editování konstrukce je proto velmi snadné.

Nevýhodou této funkce je, že se u pomalejších počítačů zpomalí rychlost provozu, pokud se spočítají některé velké průsečíky, protože průsečíky a tím i celá konstrukce musí být trvale přepočítány.

Upozornění:

Při úpravě takové konstrukce dočasně přecházíme do režimu modelování drátěného modelu. Tím je zabráněno výpočtu modelu pro vykreslení, což může u složitějších konstrukcí zabrat mnoho času. Vždy je možné se z kontrolních důvodů vrátit do renderovacího režimu.

Průniky je třeba vytvořit vždy postupně, což znamená, že se vytvoří vždy pouze pro dvě plochy, jelikož jinak by byly spočteny průsečnice všech vybraných ploch a plochy by byly rozděleny na odpovídající počet dílčích ploch, což by což vede k větší práci při deaktivaci a při dalším zpomalení kvůli většímu počtu průnikových linií.

Další možností, jak vytvořit takový uzel, je zachovat průsečíky pomocí funkce "Připojit linie" (v nabídce Nástroje) a upravit hraniční linie plochy tak, aby již nebyly plochy prvků ležících v uzlu existující. Takto vytvořené konstrukce lze upravovat rychleji, protože konstrukce není potřeba po každém modifikaci přepočítat. V našem případě je to možné, protože všechny plochy jsou definovány jako "rovinné" plochy. V této funkci ovšem nelze zakrýt zakřivené plochy (např. Trubky).

Klíčová slova

Příhradové uzly Průnik

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD