Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000292 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM

Jak lze lokální osové systémy zobrazit v RFEMu a lokální osa z?

Odpověď

Každá plocha v programu RFEM má lokální souřadný systém (x, y, z).

Souřadnice x a y leží v ploše, z kolmo na plochu. Horní a spodní strana plochy se určuje ve směru osy z.

Směr, kterým se lokální osa z zobrazí, je spodní strana plochy. Obvykle lokální osa z směřuje dolů. V závislosti na směru zadání hraničních linií a pořadí kliknutí na linie může být ovšem možné, že lokální osa z směřuje nahoru.

To ovšem lze opravit velmi snadno. Nejdříve je třeba nastavit lokální souřadný systém plochy.

Postupovat budeme následovně:

Na levém okraji obrazovky nastavíme navigátor Zobrazit.

Zvolit "Model" - "Plochy" a zaškrtnout políčko v položce "Plošné osy x, y, z".

Pokud chceme určit, v jakém směru se má lokální osa z posunout, klikneme pravým tlačítkem myši na příslušnou plochu a spustíme tak, že vybereme příkaz "Obrátit lokální souřadnicovou osu".

Otáčení lokálních os x a y není možné. Směr těchto os se přímo řídí globální osou a polohou plochy směrem k ní. Například pokud zadáme plochu v rovině x, y lokální osa x běží ve směru globální osy X. Jestliže tento deska nakloníme z roviny, lokální souřadný systém se automaticky otáčí.

Klíčová slova

Otočit Souřadný souřadný systém

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
;