Jak mohu zobrazit lokální osové systémy v RFEMu a obrátit lokální osu z?

Odpověď

Každý povrch má lokální souřadný systém (x, y, z) v RFEMu.

Souřadnice x a y jsou v oblasti, z je kolmá na plochu. Horní a dolní část povrchu je určena směrem osy z.

Směr, ve kterém lokální body osy z jsou dno povrchu. Obvykle tato lokální osa z směřuje dolů. V závislosti na směru vymezení hraničních linií a pořadí, ve kterém byly čáry zakliknuty, však může být také možné, aby lokální osa z směřovala nahoru.

To však lze velmi snadno napravit. Nejdříve prosím zobrazte lokální souřadnicové systémy.

Postupujte následovně:

Aktivujte navigátor na levé straně obrazovky.

Otevřete větev "Model" -> "Plochy" a zaškrtněte políčko před položkou "Systémy povrchových os x, y, z".

Pro změnu směru lokální osy z klepněte pravým tlačítkem myši na příslušnou oblast a v kontextovém menu vyberte položku "Invertovat systém lokální osy".

Není možné otáčet lokální osy x, y. Směr těchto os závisí přímo na globální ose a umístění povrchu. Pokud například definujete oblast v rovině x, y, lokální body osy x ve směru globální osy x. Pokud tuto desku nakloníte z roviny, lokální souřadný systém se automaticky otočí.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD