Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000321 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Před výpočtem kombinace výsledků se zobrazí hlášení, že přidání zatěžovacích stavů není povoleno z důvodu selhání objektů. Co to znamená?

Odpověď

V případě kombinací výsledků , u nichž byly v případě zatěžovacích stavů doplněny +, můžeme v kontextu nelineárních objektů (tahové nebo tlačené pruty, selhání podpory apod.) Dospět k nesprávným výsledkům.

Příklad: Tahový prut je vystaven tlaku v zatěžovacím stavu a proto selhá. V tomto zatěžovacím stavu se výsledky prutu zobrazí jako nula. V jiném zatěžovacím stavu může být tahový prut skutečně pod napětím, a tak zůstává v konstrukci a přijímá vnitřní síly. Jakmile se výsledky obou zatěžovacích stavů vložíme do kombinace výsledků, shrnou výsledky ze dvou různých konstrukcí. To může být problém.

V případě nelineárních objektů v modelu se spíše použijí kombinace zatížení .

Klíčová slova

Upozornění Doplněk Zatěžovací stav Kombinace zatížení Kombinace výsledků Selhání Tahového prutu Tlakový prut Podpora Založení Nesprávné doplnění

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD